Iepirkumi

Novads. Zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana

2014-07-11, 12.29
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
Ventspils novada pašvaldības valdījumā esošo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana
iepirkuma identifikācijas numurs – VND2014/46

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
11.08.2014.   SIA “Latvijas mernieks.lv” 4336.00 EUR   adobe_pdf_logo[1] adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 22.jūlijam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS