Iepirkumi

Novads. Ūdens sistēmu tīrīšana

2014-03-03, 12.15

VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu 

Ūdenstorņu rezervuāru un ūdens apgādes sistēmu tīrīšana un dezinfekcija Ventspils novada teritorijā”         Identifikācijas Nr. VNP 2014/12

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums 
        27.03.2014                    SIA “MAZURS”            EUR 5828.04    adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]

Kontaktpersona:
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu:
Ventspils novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens tālr. 63629457, 26439539
Jautājumos par iepirkuma procedrūru: Juris Krilovskis, tālr. 63629492, 29145212
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada  14.martam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.
NOLIKUMS