Iepirkumi

Novads. Šķeldas piegāde

2014-02-27, 12.39

VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu

Šķeldas piegāde Ventspils novada pašvaldības struktūrvienību vajadzībām 2014./2015.g. apkures sezonai”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/8

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Līgums
      06.05.2014.                      SIA “Bērzi Plus” (Tārgale)            9.11 EUR/m3  adobe_pdf_logo[1]
      06.05.2014.                        SIA “DAIBI” (Jūrkalne)            8.70 EUR/m3  adobe_pdf_logo[1]
      06.05.2014.                        SIA “DAIBI” (Piltene)            9.18 EUR/m3  adobe_pdf_logo[1]
      06.05.2014.                        SIA “DAIBI” (Puze)            8.70 EUR/m3  adobe_pdf_logo[1]
      06.05.2014.                        SIA “DAIBI” (Usma)            9.40 EUR/m3  adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. nr.: 29145212, 63629492; faksa nr.:63622231.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 9.aprīlim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kab.
Piedāvājuma atvēršana 2013.gada 9.aprīlī plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.
NOLIKUMS