Iepirkumi

Novads.Siltumskaitītāju piegāde

2014-08-12, 13.45
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
Siltumenerģijas skaitītāju piegāde un uzstādīšana Ventspils novada pašvaldības iestādēs/daudzdzīvokļu mājās
Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2014/51

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
   16.09.2014.                SIA “METERS”              17 239,50 EUR            adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, tālrunis 26439539 (par tehnisko specifikāciju).
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 26.augustam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS