Iepirkumi

Novads. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

2013-10-21, 13.31

ERAF image004 Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu

„Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils novada administratīvajā teritorijā” Iepirkuma identifikācijas Nr.VND2013/61 
„Uzmanību, ir veikti grozījumi nolikumā”!

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Līgums
Termiņš 
    26.03.2014 SIA”Ventspils labiekārtošanas kombināts”     10.56 EUR/ m3  adobe_pdf_logo[1]   5.gadi

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. nr.: 29145212, 63629492; faksa nr.:63622231.
Ventspils novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Inārs Bērtulsons, tālr. 29116929, 63629420. (Par tehnisko specifikāciju)
Piedāvājumu iesniegt līdz 2013.gada 3.decembrim plkst.10:00, 27. decembrim plkst. 10.30 07.javārim 2014.g. plkst. 10.00, 21.javārim 2014.g. plkst. 10.00, 11.februārim 2014.g. plkst. 10.00 Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kab.
Piedāvājuma atvēršana 2013.gada 3.decembrī plkst.10:00, 27.decembrī plkst. 10.30, 07.janvārī 2014.g. plkst.10.00, 21.javārī 2014.g. plkst. 10.00, 11.februārī 2014.g. plkst. 10.00 Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.
NOLIKUMS
NOLIKUMS (AR GROZĪJUMIEM)
NOLIKUMS ( AR GROZĪJUMIEM NR.2)
SKAIDROJUMS NR.1