Iepirkumi

Novads. Malkas piegāde

2014-02-27, 12.51

VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu

Malkas piegāde Ventspils novada pašvaldības struktūrvienību vajadzībām 2014./2015.g. apkures sezonai
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/9

Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Līgums
     22.04.2014                   SIA “Māzers R”           22.48 EUR/m3  adobe_pdf_logo[1]
     08.05.2014           AS “Latvijas valsts meži”           23.25 EUR/m3  adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. nr.: 29145212, 63629492; faksa nr.: 63622231.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 26.martam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kab.
Piedāvājuma atvēršana 2013.gada 26.martā plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.
NOLIKUMS