Iepirkumi

Novads. Komunālās tehnikas iegāde

2014-02-20, 06.58

VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

Komunālās tehnikas iegāde Ventspils novada pašvaldībai
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/6 

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
      21.03.2014.                      SIA “GAFO”         10 307.21 EUR     adobe_pdf_logo[1]    adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231
Ventspils novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Inārs Bērtulsons, tālr. 63629457, 29116929 (Jautājumos par tehnisko specifikāciju).
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 4.martam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU Nr.1