Iepirkumi

Novads. Granulu iegāde

2018-10-19, 12.21
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Kokskaidu granulu iegāde Ventspils novada pašvaldības struktūrvienībām”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2018/58.

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
 12.11.2018. SIA “Kurzemes granulas”     EUR 26 326,75    adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]


Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālr. 63629492, mob.tālr. 29145212, fakss 63622231.
P
iedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada 30. oktobrim plkst. 10.00, Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS