Iepirkumi

Novads. Grants ceļu pārbūve Tārgales, Užavas un Vārves pagastā

2018-12-07, 11.34
VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu Pašvaldības autoceļu posmu pārbūve Tārgales, Užavas un Vārves pagastā, Ventspils novadā“. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2018/65.

LĒMUMS
LĪGUMS 1. DAĻA
LĪGUMS 2. DAĻA
LĪGUMS 3. DAĻA
LĪGUMS 4. DAĻA

Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. 29145212, 63629492; faksa nr. 63622231.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada  27. decembrim  plkst. 10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā.
Saņemto piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 27. decembrī plkst. 10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā.
NOLIKUMS
BŪVPROJEKTI