Iepirkumi

Novads.GPS iekārtu piegāde

2014-08-18, 14.15
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
GPS iekārtu piegāde, uzstādīšana Ventspils novada pašvaldības transportam un transporta kontroles sistēmas noma
Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2014/52

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
     11.09.2014.     SIA “Intelligent Systems”          11 440,80 EUR          adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Ventspils novada pašvaldības Saimniecības nodaļas vadītājs Andris Zvingulis, tālr. 63629458, 26175865 (Jautājumos par tehnisko specifikāciju).
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 29.augustam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS