Iepirkumi

Novads. Engures upes tīrīšana

2014-02-26, 14.21

Estonia_Latvia

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

Engures upes tīrīšana
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/10 
Datums
—————————
 
Lēmums
 
            07.03.2014.                       Iepirkums pārtraukts, kļūda specifikācijā      adobe_pdf_logo[1]  
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231
Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļas Licencēšanas un vides pārvaldības speciāliste Ivita Meinardetālr.22029846.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 11.martam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS
TEHNISKIE NOTEIKUMI