Iepirkumi

Novads.Elektroenerģijas iegāde

2014-12-05, 12.08

VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu „Elektroenerģijas iegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/66

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Līgums
       27.02.2015.                     A/S ”Latvenergo”          124 799,80 EUR  adobe_pdf_logo[1]
 
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. nr.: 29145212, 63629492; faksa nr.:63622231.
Ventspils novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Inārs Bērtulsons, tālr. nr. 29116929 (par tehnisko specifikāciju).
Piedāvājumu iesniegt līdz 2015.gada 15.janvārim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kab.
Piedāvājuma atvēršana 2015.gada 15.janvārī plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.
NOLIKUMS