Iepirkumi

Novads. Elektroapgaismojums Ance, Ugāle, Zlēkas.

2016-12-07, 09.01
VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība elektroapgaismojuma tīklu izbūvei Ventspils novada Ances pagastā, Ugāles pagastā un Zlēku pagastā
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2016/83

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena(bezPVN)                  
Lēmums
Līgums   
5.01.2017. SIA “Energoprojekts” EUR1769.00(1.iepirkuma daļa) adobe_pdf_logo[1] adobe_pdf_logo[1]
5.01.2017. SIA “Energoprojekts” EUR1219.00(2.iepirkuma daļa) adobe_pdf_logo[1] adobe_pdf_logo[1]
5.01.2017. SIA “Energoprojekts” EUR2499.00(3.iepirkuma daļa) adobe_pdf_logo[1] adobe_pdf_logo[1]

 

Kontaktpersonas:
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Mārtiņš Birzenbergs – Tālr. 27872765.
Jautājumos par iepirkuma procedūru: Juris Krilovskis, Tālr.63629492, 29145212.

Piedāvājumu iesniegt līdz 2016.gada 6.decembrim plkst. 10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.

NOLIKUMS
PIELIKUMI