Iepirkumi

Novads.Dzesētavu piegāde

2014-10-08, 13.25
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
Medījumu dzesēšanas kameru piegāde Āfrikas cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai Ventspils novada administratīvajā teritorijā
Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2014/57

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
 27.10.2014.    SIA “Arbor Medical Korporācija”              31 015,00 EUR        adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 20.oktobrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS