Iepirkumi

Novads. Ceļu uzturēšana ziemā

2018-11-23, 13.30
VND
  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Ventspils novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemā 2018./2019. gadā” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2018/63.

Kontaktpersonas:
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu (tehnisko specifikāciju): Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens tālr. 63629457, 26439539.
Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. 63629492, 29145212.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada 4. decembrim plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva 10. kab.

NOLIKUMS