Iepirkumi

Novads.Ceļu uzturēšana ziemā

2014-10-14, 13.12
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
Ventspils novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemā 2014./2015. gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2014/59

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
     06.11.2014.
           I/K “MD Auto Ugāle”  (Ugāle)  
                  z/s “Rozītes” (Puze)   
                  z/s “Sproģi” (Zlēkas)
               SIA “LATTA” (Ziras)
               SIA “LATTA”(Vārve)
               SIA “LATTA” (Užava)
               SIA “LATTA” (Tārgale)
                  z/s “Arods” (Piltene)
                 SIA “Jāņlejas” (Ance)
              SIA “LEDA AV” (Pope)
EUR 10,50/km;22,50/h
EUR 9,73/km; 22,73/h
EUR 10,00/km;20,00/h
EUR 11,00/km;25,00/h
EUR 11,00/km;25,00/h
EUR 11,00/km;25,00/h
EUR 11,00/km;25,00/h
EUR 10,00/km;18,95/h
EUR 14,85/km;24,79/h
EUR 14,00/km;28,00/h
   
    adobe_pdf_logo[1]
adobe_pdf_logo[1] 
adobe_pdf_logo[1]
adobe_pdf_logo[1]
adobe_pdf_logo[1]
adobe_pdf_logo[1]
adobe_pdf_logo[1]
adobe_pdf_logo[1]
adobe_pdf_logo[1]
adobe_pdf_logo[1]
adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu (tehnisko specifikāciju): Komunālinženieris Voldemārs Akmentiņš, tālr. 26174792.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 28.oktobrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
 
NOLIKUMS