Iepirkumi

Novads. Bedrīšu remonts novada ceļos

2022-05-03, 15.07

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Iesēdumu/bedrīšu un izskalojumu remonts grants un uzlabotas grunts ceļos Ventspils novada pašvaldībā”. Identifikācijas Nr. VND 2022/18.

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu:
 Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas ceļu būvinženieris Aivars Mincenbergs, tālr. 29187310, e-pasts: [email protected]

Jautājumos par iepirkuma procedūru:
 Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts: [email protected]

Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1376

  Piedāvājumus iesniegt līdz 2022. gada 18. maija plkst. 10:00 (elektroniski).

Nolikumu skatīt –  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/81177