Iepirkumi

Jūrkalne.ŪKT rekonstrukcijas 1.kārtas 1. un 2.daļa

2014-10-17, 08.37
ERAF 2 ES 2 Ventsp.nov.grb2

Paziņojums par atklātu konkursu
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Jūrkalnes ciemā, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes ciemā” ietvaros 1. kārtas 1. un 2. būves daļa(ERAF vienošanās 3DP/3.4.1.1.0 /13/APIA/CFLA/020/009) Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2014/60 ERAF

Datums     Lēmums
    09.12.2014.                IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS pārsniedz plānotos finansiālos resursus       adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. nr.: 29145212, 63629492; faksa nr.:63622231.
Ventspils novada pašvaldības Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Guntars Reķis, Tālr. 26384455.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 21.novembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.
Saņemto piedāvājumu atvēršana notiks 2014.gada 21.novembrī plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4.
NOLIKUMS

TEHNISKAIS PROJEKTS
SKAIDROJUMI
SKAIDROJUMI Nr.2