Iepirkumi

Jūrkalne. Asenizācijas mucas piegāde

2014-03-06, 11.39
VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu 

„Piekabināmas asenizācijas mucas piegāde Ventspils novada pašvaldībai
                                                    Identifikācijas Nr. VNP 2014/13

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
 31.03.2014.  SIA “TORRES”  6129.75 EUR     adobe_pdf_logo[1]   adobe_pdf_logo[1]

Kontaktpersona:
  • Ventspils novada domes Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. 63629492, 29 145212. (Par iepirkuma procedūru)
  • Ventspils novada pašvaldības Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Guntars Reķis, Tālr. 26384455 (Par specifikāciju)
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada  18.martam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.
NOLIKUMS