Iepirkumi

Izglītība. Ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas

2014-09-17, 10.37
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu ierīkošana Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās
Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2014/54

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
  
    27.10.2014.
     
                   SIA “PRISTIS”
 1.daļa – 10 772.40 EUR
 
 2.daļa – 5 583.16 EUR
  adobe_pdf_logo[1]  
 adobe_pdf_logo[1]
adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 30.septembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS
TEHNISKIE PROJEKTI