Iepirkumi

Izglītība. Skolēnu pārvadājumi

2014-06-27, 20.11
VNDAtklāts  konkurss
“Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana Ventspils novadā 2014./2015. mācību gadā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2014/41

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Līgums
  25.08.2014.         PSIA “Ventspils Reiss”    
1.iepirkuma daļa – 23 187,60 EUR
 
2.iepirkuma daļa – 18 800,40 EUR
 adobe_pdf_logo[1]
 adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. nr.: 29145212, 63629492; faksa nr.:63622231.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada  28.jūlijam  plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.
Saņemto piedāvājumu atvēršana notiks 2014.gada 28.jūlijā plkst.10:00.
NOLIKUMS