Iepirkumi

Izglītība.Pārtikas produktu piegāde

2014-07-02, 12.26
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu
Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par pārtikas produktu piegādi Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām 
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/44

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgums
     23.09.2014.
               SIA “Bajards”
                SIA “Forevers”
                SIA “Futurus Food”
                SIA “Kabuleti Fruit”
                SIA “Miesnieks”
                AS “Premia FFL”
                SIA “Talsu gaļa Plus”
           AS “Rīgas piena kombināts”
 
adobe_pdf_logo[1]
adobe_pdf_logo[1]
adobe_pdf_logo[1]
adobe_pdf_logo[1]
adobe_pdf_logo[1]
adobe_pdf_logo[1]
adobe_pdf_logo[1]
adobe_pdf_logo[1]

 

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231.
Ventspils novada Izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča, tālr. 29167302 (Par tehnisko specifikāciju).
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 13.augustam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
Piedāvājuma atvēršana 2014. gada  13.augustā plkst.10:00, Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 26.augustam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
Piedāvājuma atvēršana 2014. gada  26.augustā plkst.10:00, Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.
NOLIKUMS
NOLIKUMA GROZĪJUMI