Iepirkumi

Iepirkums

2018-11-27, 14.22
VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  Ventspils novada attīstības programmas 2020.–2026.gadam izstrāde.
Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2018/64.

 

Kontaktpersonas:  

Par iepirkuma procedūru – Juris Krilovskis, Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālr. 29145212, e-pasts: [email protected].

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu – Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Ginta Roderte, Tālr. 27870866.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada 11. decembrim plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva 10. kab.