Iepirkumi

Iepirkums

2018-12-19, 13.05
VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei Ventspils novada Ugāles pagastā” Rūpnīcas ielā 6,Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2018/66.

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
          adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]


Kontaktpersonas:  

Par iepirkuma procedūru – Juris Krilovskis, Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālr. 29145212, e-pasts: [email protected].

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu – Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Andris ŠlangensTālr.26439539.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2019. gada 8. janvārim plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva 10. kab.