Iepirkumi

Ance. Sleņģu ceļa rekonstrukcija

2014-01-16, 09.40

ES+EZF LAD

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

„Pašvaldības ceļa „Vecā muiža – Sleņģi” rekonstrukcija un auto stāvlaukuma izbūve, Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā “
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/1 EZF

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
      10.03.2014.                      SIA “Talce”            EUR 83001.63    adobe_pdf_logo[1]   adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 28.janvārim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS
TEHNISKAIS PROJEKTS