Ielīgosim Jāņus

22 Jun

Ielīgosim Jāņus

Ances parks
Trešdiena - 19:00

Gardumu izsole, dancošana, Jāņu ticējumu apspēlēšana.