2021

Zlēcenieki janvāri sagaida ar savu kalendāru

2022-01-03, 10.09
Dienas un sociālo pakalpojumu centrā pagājušā gada vasarā jaunieši kopā ar projekta vadītāju Initu Vekmani īstenoja Ventspils novada pašvaldības projekta konkursa “Jaunietis darbībā” projektu “Zlēku pagasts – jauniešu acīm.”  Zlēku jaunieši kopīgi radīja savu 2022. gada kalendāru, jo uzskata, ka drukāti kalendāri savu nozīmi nav zaudējuši arī mūsdienu digitālajā laikmetā, sienas kalendārs ir katrā mājoklī. …  Lasīt vairāk >

Tārgales pamatskolā noslēgušies pārbūves darbi

2021-12-22, 12.01
Izmantojot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Ventspils novada pašvaldības finansējumu, Tārgales pamatskolā veikta lifta izbūve telpu pieejamības nodrošināšanai visām personu grupām, apkures sistēmas pārbūve, gaiteņu atjaunošana, kā arī skolai pieguļošās teritorijas labiekārtošanas darbi – izveidots bērnu rotaļu laukums. Būvdarbi bija uzticēti SIA “Pilsbūve”, būvuzraudzība – SIA “VENTEG”, bet autoruzraudzība – SIA “Arhitektūras un dizaina …  Lasīt vairāk >

Uzsāks apjomīgus darbus aizsargājamo aleju sakopšanai

2021-12-09, 14.09
Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvalde) uzdevumā eksperti ir novērtējuši 13 aizsargājamo aleju stāvokli. No 4200 alejās augošajiem kokiem 86% jeb 3600 kokiem ir nepieciešama kopšana. Darbu veikšanai ir izstrādāti dažādi risinājumi, kam arboristi jeb kokkopji veltīs vairāk nekā 13 tūkstošus darba stundu. Tuvākajā laikā Pārvalde uzsāks šo aizsargājamo aleju kopšanas darbus Zemgales reģionā (Bēnes, Blankenfeldes muižas, …  Lasīt vairāk >

Ovišu Lašu placī atklāta laimes pastkaste

2021-12-06, 08.29
Klātesot viesiem un folkloras kopas “Kāndla” dziedātājiem, sniegotā piektdienas pēcpusdienā Tārgales pagastā ieskandināja laimes pastkastītes atklāšanu piena kannā. Tas ir Ovišu draugu kopas veikums, apkārtnes labiekārtošanai izmantots arī pašvaldības projektu konkursā “Mēs savā novadā” iegūtais finansējums. Draugu kopu izveidoja pirms pieciem gadiem, un tā jau ir paguvusi atstāt paliekošas vērtības. Tas sakāms gan par vides …  Lasīt vairāk >

Vienmēr aktuālie infrastruktūras sakārtošanas jautājumi 

2021-12-02, 10.56
Reģionālās vizītes laikā satiksmes ministrs Tālis Linkaits apmeklēja arī Ventspils novada domi, tiekoties ar tās vadību un runājot par tik būtiskiem jautājumiem kā ceļu pārbūvi un to nodošanu pašvaldību pārziņā.  Domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks uzteica ministru par to, ka viņš jau otro reizi ieklausās novada pārstāvju teiktajā, pirmo reizi tas klātienē notika 2019. gadā. Arī šoreiz …  Lasīt vairāk >

Ances pagastā uzstādīts jauns stends

2021-12-01, 10.14
Kad pavasarī tika izsludināts projektu konkurss “Mēs savā novadā 2021”, biedrība “SO Zigate” izlēma piedalīties tajā, lai īstenotu ieceri uzstādīt Ances pagasta centrā informācijas stendu par Ances pagastu. Projekta mērķis – sekmēt tūrisma attīstību un tūristu piesaisti, veicinot Ances pagasta teritorijas atpazīstamību, vienlaicīgi labiekārtojot vidi  Apzinājām uzņēmējus, mājražotājus, uzrunājām iestāžu vadītājus, izgatavojām un uzstādījām informācijas …  Lasīt vairāk >

Uzsākti autoceļu pārbūves darbi Užavas pagastā

2021-11-25, 09.02
Projekts Nr.21-08-FL04-F043.0205-000002 “Pašvaldības autoceļu pārbūve Užavas pagastā” tiek īstenots saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē “Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai.” Projekta mērķis ir Baltijas jūras piekrastes sasniedzamības un pieejamības uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai krasta …  Lasīt vairāk >

Ziņu lapa par aktualitātēm, izglītojošiem pasākumiem

2021-11-25, 08.49
Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls informē, ka ir tapusi jauna Ziņu lapa. Šoreiz ziņu lapā lasiet: NVPT aktualitātes – kā notiks darbs pēc administratīvi teritoriālas reformas? Kādi NVPT plāni 2022. gadam? Apstiprināts ziņojums par NVPT darbības rezultātiem par 2020. gadu – ziņojuma pielikumā skatieties apkopotas pašvaldību pieredzes! Intervija ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības veselības koordinatori Elīnu Tolmačovu – uzziniet, kur …  Lasīt vairāk >

Īstenots projekts zivju resursu aizsardzībai Puzes ezerā

2021-11-22, 10.25
2021. gada novembrī pašvaldība ir īstenojusi Lauku atbalsta dienesta Zivju fonda un Ventspils novada pašvaldības finansētu projektu  “Zivju resursu aizsardzībai, kontrolei un uzraudzībai Ventspils novada Puzes ezerā”, kura mērķis – iegādāties laivas dzinēju, lai nodrošinātu kvalitatīvāku zivju resursu aizsardzību, kontroli un uzraudzību Ventspils novada Puzes ezerā. Licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā organizē SIA “Puzes ezers”, pārdodot …  Lasīt vairāk >

Piešķirts finansējums Popes muižas pārvaldnieka mājas izpētei

2021-11-04, 13.30
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2021. gada otrajā projektu konkursā atbalstīts arī Ventspils novada pašvaldības iesniegtais Popes muižas pārvaldnieka mājas arhitektoniskās un mākslinieciskās izpētes projekts. Pārvaldes piešķirtais finansējums ir 4700 eiro, darbus objektā veiks SIA “Arhitektoniskās izpētes grupas” speciālisti. Projekta sagatavošanā iesaistījās arī biedrības “Popes muiža” pārstāvis Roberts Grinbergs. Pēc viņa …  Lasīt vairāk >