2020

Ir atjaunots tilts pāri Irbes upei

2020-12-28, 17.47
Priecīga ziņa šajā laikā saņemta no Tārgales pagasta – ir atjaunots tilts pāri Irbes upei. Objekts ir pieņemts ekspluatācijā, un to droši var izmantot, atceroties, ka vienlaikus uz tā var atrasties ne vairāk kā astoņas personas. Nu starptautiskajā garās distances pārgājienu maršrutā “Jūrtaka” iekļautais tilts pieejams visiem, kas iecienījuši atpūtu brīvā dabā. To varēs izmantot …  Lasīt vairāk >

Izveidots pasaku kalendārs

2020-12-21, 16.27
Realizējot Ventspils pašvaldības projektu “Jaunietis darbībā – 2020”, sagatavots “Pasaku kalendārs 2021”. Kalendārs veidots kā veltījums Zūru pamatskolas 185. jubilejai. Kalendārā apkopotas skolotājas – rakstnieces Gaidas Laudānes ( Pūpolvalkas) pasakas par gada mēnešiem. Pasakas ilustrējuši Zūru pamatskolas skolēni un skolas absolventi.  Lasīt vairāk >

Pašvaldība atbalsta biznesa idejas (video)

2020-12-21, 16.06
Kopš 2014. gada Ventspils novada pašvaldība rīko projektu konkursu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai “Solis”. Šajā laikā atbalstīti 63 projekti, visaktīvāk pasākumā piedalījušies tārgalnieki, ugālnieki un piltenieki. Kurzemes Televīzijas sagatavotajā sižetā var uzzināt, kā finansējumu likuši lietā jūrkalnieki: Taiga Reķe un Jēkabsonu ģimene.  Lasīt vairāk >

Gerkes Popē atver veikaliņu

2020-12-15, 17.03
Sanda un Kristīnes Gerku ģimenē šodien ir svētki, jo Popē atvērts veikals, kurā tirgo pašu saimniecības produktus. Pārdevējas lomu uzņēmusies Kristīne, bet Sandis ir tas, kurš vāra sīrupus, gatavo čatniju, konfektes, sieru un sagataves zupām, kaltē sēnes un nātres… Mājražošanu pirms trim gadiem Sandis sāka ar sieru siešanu, arī tagad tas ir pieprasīts produkts, pamazām …  Lasīt vairāk >

Turpinās Irbes tilta atjaunošanas darbi

2020-12-03, 10.36
Tārgales pagastā turpinās 5. oktobrī uzsāktie Irbes tilta atjaunošanas darbi. Pa šo laiku ir demontēts vecais tilts, izzāģēti traucējošie koki un krūmi, noņemta augsne, lai varētu uzstādīt krasta balstus, iedzīti tērauda skrūvpāļi krasta balstiem un izbūvēti krasta un upes piloni, ietves sijas un klāja konstrukcijas. Pēc darbu pabeigšanas tilta abos galos uzstādīs informatīvas zīmes par …  Lasīt vairāk >

Noslēgti līgumi Dokupes ciema labiekārtošanas darbu veikšanai

2020-10-26, 17.00
2020. gada 8. maijā LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi Ventspils novada pašvaldības projektu “Dokupes ciema labiekārtošana” Nr. 20-08-AL17-A019.2203-000006, kā mērķis ir nodrošināt Tārgales pagasta Dokupes un tuvējo ciemu iedzīvotāju un viesu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un bērnu fizisko aktivitāšu vairošanu, kā arī veicināt ciema kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Dokupes ciema “Dokupīte” tiks …  Lasīt vairāk >

Pabeigti būvdarbi Zlēku ciema “Vecās pagastmājas dārzā”

2020-10-26, 16.48
2019. gada 11. jūnijā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēma lēmumu par Ventspils novada pašvaldības projekta Nr. 19-08-AL17-A019.2203-000003 “Teritorijas labiekārtošana pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Zlēku ciemā” apstiprināšanu ELFLA līdzfinansējuma saņemšanai. Būvdarbi objektā ir noslēgušies. Projekta mērķis bija sakopt un labiekārtot Ventspils novada Zlēku pagasta centra teritoriju aptuveni 1,7 ha platībā, sakārtojot infrastruktūru sabiedrisko un …  Lasīt vairāk >

Noslēgts līgums par tautas nama “Gaisma” pārbūvi

2020-10-15, 10.04
Ventspils novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA “Telms” par Ugāles tautas nama “Gaisma” pārbūvi. Līgums vienā iepirkumā paredz tehniskā projekta izstrādi un būvdarbus. Deviņi mēneši atvēlēti projektēšanai, divi mēneši – ekspertīzei, kuras gaitā projektētājiem var rasties jauni uzdevumi. Savukārt pārbūvei paredzēts gads. Līdz ar to, ja darbi veiksies raiti, 2022. gada augustā varētu notikt pārbūvētā tautas …  Lasīt vairāk >

Projekts “Engures upes zivju  migrācijas iespēju uzlabošanas plāns”

2020-10-15, 09.16
Šovasar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” zinātnieki strādāja Engures upē un veica pētījumus. Pētījumu rezultātā izvērtētas Engures upes zivju migrācijas iespējas, izstrādāts pasākumu plāns Engures upes zivju migrācijas iespēju uzlabošanai un novērtēta esošo aizsprostu ietekme. Par pētījuma rezultātiem un secinājumiem interesenti varēs uzzināt 23. oktobrī plkst. 11 Usmas tautas namā (vietu skaits …  Lasīt vairāk >

Uzsākti Irbes tilta atjaunošanas darbi

2020-10-01, 11.24
Sadarbības projekta  Nr.5.5.1.0/17/I/003 “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” ietvaros uzsākti objekta “Gājēju tilta pār Irbes upi atjaunošana Tārgales pagastā, Ventspils novadā” atjaunošanas darbi. Tilta atjaunošanas darbu tehnisko dokumentāciju sagatavoja  un atjaunošanas darbus trīs  mēnešu garumā veiks SIA “M.A. – TAKA-7”, bet būvuzraudzības pakalpojumu sniegs  SIA “Tiltu būvnieks”. Finansējuma avoti tilta …  Lasīt vairāk >