2018

Atklāta Lībiešu zvejnieku sēta

2018-12-28, 12.50
FOTOGALERIJA    Projekts “Livōd kalāmīe kōrand (Lībiešu zvejnieku sēta)”, ko līdzfinansēja Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds ir noslēdzies, tādēļ š.g. 27. decembrī notika objekta svinīgā atklāšana.     Projekta mērķis bija nodrošināt lībiešu zvejnieku ciemu kultūras mantojuma un tradīciju liecību saglabāšanu, pieejamību un ilgtspēju, veicot publiskās infrastruktūras atjaunošanas darbus Baltijas jūras piekrastē, Ventspils novada Tārgales pagasta …  Lasīt vairāk >

Ekspluatācijā nodoti grants ceļi

2018-12-11, 08.57
     Ekspluatācijā ir nodots grants ceļu posms Užavas pagastā Uz-30 “Alekši–Silkrogs”, Ziru pagastā ceļu posmi Zi-04 “Saulītes–Sises ciems” un Zi-03  Vētras–Mazpūšļi–Blende”. Būvatļaujas šo ceļu pārbūvei saņemtas 2018. gada 23. aprīlī, bet akts par objekta nodošanu ekspluatācijā parakstīts šā gada 3. decembrī.     Vārves pagastā ceļam Va-7 “Pasiekstes ceļš” būvatļauja saņemta 2018. gada 24. …  Lasīt vairāk >

Zlēkās apgūst svecīšu liešanas prasmi

2018-12-04, 06.41
Ventspils novada pašvaldības projektu konkursa “Jaunietis darbībā 2018” ietvaros Zlēku pagasta pārvalde organizēja projektu “Pirmie soļi biškopībā”. Projekta laikā tika organizētas tematiskās nodarbības par veselīgu uzturu, sekmējot bērnu un jauniešu brīvā laika lietderīgu un saturīgu pavadīšanu. Popularizēts veselīgs dzīvesveids, iepazīstinot zlēciniekus ar biškopības produktiem. Bišu vaska saturā esošais propoliss stiprina imunitāti, attīra gaisu, palīdz elpceļu saslimšanām un …  Lasīt vairāk >

Īstenots Zivju fonda projekts zivju resursu uzraudzībai

2018-11-30, 10.58
2018. gadā, īstenojot  projektu “Piekaramais laivas dzinējs zivju resursu aizsardzībai, kontrolei un uzraudzībai Ventspils novada publiskajās ūdenstilpēs”, ar LAD Zivju fonda un Ventspils novada pašvaldības finansējumu iegādāts piekaramais laivas dzinējs. Iegādes mērķis:  aizsargāt, kontrolēt un uzraudzīt zivju resursus Ventspils novada publiskajās ūdenstilpēs. Zvejniecības un Makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolei (saistībā ar rūpnieciskās zvejas kontroli, maluzvejniecības novēršanu) tiek …  Lasīt vairāk >

Izstrādāti noteikumi Puzes ezeram

2018-11-23, 07.12
2018. gadā, īstenojot  projektu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Puzes ezeram”, ar LAD Zivju fonda un Ventspils novada pašvaldības finansējumu Puzes ezeram izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi. NOTEIKUMI  Lasīt vairāk >

Usmā atklāti kultūrvēstures projekti

2018-11-20, 10.10
Latvijas simtgades priekšvakarā, 17. novembrī, Usmas ciema “Svētībās” pie vecās skolas tika iesvētīta brīvdabas svētvieta, Latvijas valsts karogi un atklāti divi Ventspils novada pašvaldības līdzfinansēti vietējās kultūrvēstures projekti. Usmas kultūrvēsturi popularizējošie projekti “Izziņas un orientēšanās maršruts, Usmas kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšanai “Elku ragā” un  “Usmas unikālās kultūrvides aktualizēšana un interaktīva faktu apgūšana ar lietišķās mākslas elementiem …  Lasīt vairāk >

Ventavā atklāj ģerboni

2018-11-16, 11.13
Latvijas simtgadei par godu Vārves pagasta Ventavas ciemā 16. novembrī svinīgi tika atklāts Vārves pagasta ģerbonis, kurš uzstādīts ar Ventspils novada pašvaldības projekta “Mēs savā novadā” finansiālu atbalstu. Sagaidot Latvijas simtgadi, katra iestāde iestādīja Latvijas bērzu par godu un svētību Vārves pagastam un Ventspils novadam.   FOTOGALERIJA  Lasīt vairāk >

Atklāj Užavas gājēju tiltu

2018-10-25, 10.31
  2017. gada 10. augustā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēma lēmumu par Ventspils novada pašvaldības projektaNr. 17-08-AL17-A019.2203-000011 “Gājēju tilta izbūve pār Užavas upi” apstiprināšanu ELFLA līdzfinansējuma saņemšanai.    Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldības attīstības programmā balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt tā esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus …  Lasīt vairāk >

Projekts energoefektivitātē Zūru pamatskolā

2018-10-23, 09.26
   Projektā Energoefektivitātes paaugstināšana Ventspils novada Zūru pamatskolā  Nr. 4.2.2.0/17/I/073 turpinās būvdarbi.    Lasīt vairāk >

Uzsākta Popes estrādes pārbūve

2018-10-18, 13.18
    Popes estrādē SIA “Ventbetons-V” darbinieki sākuši Popes estrādes skatītāju zonas pārbūvi. Būvdarbu tāmē iekļauta esošā asfalta seguma, betona apmaļu, kāpņu un citu betona elementu un esošo apgaismes balstu demontāža, betona bruģa seguma būvniecība priekšlaukumā, piebraucamajā ceļā, skatītāju zonā un trepēs, betona flīžu seguma būvniecība, teritorijas labiekārtošana ar dabīgo oļu un akmens segumu, apskaņošanas laukuma, …  Lasīt vairāk >