2015

Stiklos investē amatu darbnīcā.

2015-11-27, 07.17
   Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda finansējumu un Ventspils novada domes līdzfinansējumu biedrība “Annahite” Stiklos realizējusi projektu Nr.14-08-LL14-L413201-000008 “Aprīkojuma un instrumentu iegāde galdniecības amatu darbnīcai” 2990.72 eiro vērtībā.    Šobrīd Stiklu ciemā darbojas interešu pulciņš – galdniecības amatu darbnīca, kurā ir iesaistījušies gan ciema pusaudži un jaunieši, gan arī vecāka gadagājuma ciema iedzīvotāji. Galdniecības pulciņš ir …  Lasīt vairāk >

Īstenots projekts jauniešiem Zlēkās

2015-11-12, 09.45
  Zlēku pagasta jaunieši piedalījās Ventspils novada pašvaldības  projektu konkursā “Jaunietis darbībā-2015”. Par piešķirto finansējumu iegādājāmies materiālus mākslas nodarbībām un  dažādas galda spēles. Pateicoties šim projektam, dienas un  sociālajā centrā notiek dažādas radošās nodarbības.    Jauniešiem ir iespējas vakaros  nodarboties ar gleznošanas pamatu apgūšanu,izmantojot dažādas tehnikas – gleznojot  gan uz stikla, gan papīra,gan zīda.    …  Lasīt vairāk >

Stiklos jaunieši mācās bruģēt

2015-11-09, 12.27
  Mūsdienu bērni dzīvo informācijas sabiedrībā un tehnoloģiskās attīstības laikmetā, kas dod iespēju uzzināt daudz jauna par to, kā interesanti varētu pavadīt savu laiku. Diemžēl tas dod iespēju izvēlēties arī savu laiku pavadīt ne tik labticīgās vai pat destruktīvās nodarbēs. Pieaugušajiem gan valsts, gan reģionālā līmenī būtu jāgādā, lai bērniem būtu nodrošināta iespēja praktiski iepazīties …  Lasīt vairāk >

Z/s “Demoras staļļi” realizē projektu

2015-09-07, 08.56
   Lai atbalstītu privātās struktūras, kuras darbojas Ventspils novada administratīvajā teritorijā un veicinātu Ventspils novada uzņēmējdarbības attīstību, jaunu darba vietu un pakalpojumu veidošanu, produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu, kā arī esošās saimnieciskās darbības dažādošanu, Ventspils novada pašvaldība izsludināja projektu konkursu „Solis 2015″.    Zemnieku saimniecība „Demoras staļļi”, izmantojot šo iespēju, iegādājās western stila seglus …  Lasīt vairāk >

Jūrkalnes ūdenssaimniecības objekts nodots ekspluatācijā

2015-09-01, 07.32
          IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ  „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes ciemā” (Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/020/009). Jūrkalnes ciemā izbūvēti : ūdensvads 80m, sadzīves kanalizācija 2102 m, sadzīves kanalizācijas spiedvads 577 m, kā arī atjaunots asfaltbetona segums 3180 m2 platībā. 27.augustā objekts Jūrkalnes ciemā tika nodots ekspluatācijā.    Projekta kopējās izmaksas: 495413.90 EUR, no tām 276 739.46 EUR …  Lasīt vairāk >

Jūrkalne. Ūdenssaimniecības attīstības gaita

2015-07-21, 06.37
          IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ   „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes ciemā” (Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/ 020/009). No 2015.gada aprīļa sākuma Jūrkalnes ciemā notiek ūdenssaimniecības būvdarbi. Jau veikti kanalizācijas tīklu montāžas darbi Lašu ielā, Siļķu ielā (~480 m no būvdarbu sākuma), izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija, veikta kanalizācijas spiedvada izbūve ~430 m garumā, iebūvēti ūdensvada tīkli~79 m, samontētas …  Lasīt vairāk >

Par ūdenstūrisma attīstības projektu

2015-06-02, 10.38
 Ventspils novadā ar  Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.projekta „Ūdens tūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”( “Development of water tourism as nature and active tourism component in Latvia and Estonia/River ways”) finansējumu (30238 EUR) veikti sekojoši darbi: 1)Iztīrīta Engures upe visā tās garumā no Ozoldangu laivošanas vietas līdz ietekai …  Lasīt vairāk >

Landzes draudze īsteno projektu

2015-04-24, 11.08
Landzes luterāņu baznīcas draudze īstenojusi projektu “Apmācību un pulcēšanās vietas – “Draudzes māja” – izveide Landzes evaņģēliski  luterāņu baznīcas draudzei”, kas iesniegts Lauku atbalsta dienestā atklāta projektu iesniegumu konkursā pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā.   Projekta īstenošanas periods – 2014. gada 17. marts – 2015. gada 25. …  Lasīt vairāk >

Piltenē rekonstruēta Lielā iela

2015-04-13, 14.04
              IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ   Piltenē 23. martā pabeigti Lielās ielas rekonstrukcijas darbi  projekta “Ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Ventspils novada Piltenē (vienoš. Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/008/021) ietvaros, kurus uzsāka 2014. gada 24. martā. Lielā iela rekonstruēta 1300 m garumā, izbūvējot divus ātrumvaļņus, uzstādot autobusa pieturu un labiekārtojot teritoriju.   Projekta …  Lasīt vairāk >

Par ūdenssaimniecību Jūrkalnē

2015-03-10, 11.49
              IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ   Informējam, ka ir izvērtēti piedāvājumi iepirkumā “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Jūrkalnes ciemā, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes ciemā” ietvaros 1. kārtas 1. un 2. būves daļa un 2. kārta”  (iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2014/70 ERAF).   Martā tiks …  Lasīt vairāk >