2014

Puzē jauns sporta laukums

2014-10-03, 09.29
  FOTOGALERIJA    2014. gada aprīlī Puzes pagastā uzsāktie sporta laukuma rekonstrukcijas darbi, pamatojoties uz SIA “WESTHAUS” izstrādāto tehnisko projektu, ir pabeigti un 26. septembrī Puzē svinīgi atklāts sporta laukums. Laukuma rekonstrukcijas darbi veikti projekta “Puzes pagasta sporta rekonstrukcija” (līg. NR. 13-08-LL14-L413201-000017) gaitā ar Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Ventspils novada pašvaldības …  Lasīt vairāk >

Puzē iestāda dekoratīvus krūmus

2014-09-15, 10.18
  2014. gada agrā pavasarī Ventspils novada pašvaldība deva iespēju novada iedzīvotājiem piedalīties savas dzīves vides un kvalitātes uzlabošanā, izmantojot Nīderlandes fonda Koninklijke Nederlandsche Heiderlandshe Heidemaatschappij (KNHM) līdzfinansējumu fonda rīkotajā konkursa “Sabiedrība ar dvēseli”. Ar šī fonda atbalstu jau 2013. gadā Puzē pagastā Blāzmā, daudzdzīvokļu māju pagalmā, tika labiekārtots bērnu rotaļu laukums. Tagad pagalms ir sakārtots, …  Lasīt vairāk >

Vārvē jauns sporta un rotaļu laukums

2014-09-12, 09.56
  Izmantojot Eiropas Zivsaimniecības fonda un Ventspils novada pašvaldības finansējumu, biedrība “Vāzūve” Vārves ciemā iekārtojusi bērnu rotaļu un sporta laukumu. Vietējā iniciatīvas grupa biedrības valdes locekļa Andra Vārpiņa vadībā izbūvēja strītbola laukumu un ierīkoja bērnu pilsētiņu, uzstādot arī šūpoles. Objekta atklāšanas pasākumā Andris Vārpiņš atcerējās, kā iesaistījies rakšanas darbos, lai pļavas vietā izveidotu strītbola laukumu, un …  Lasīt vairāk >

Stiklu internātpamatskolai jauns rotaļlaukums

2014-09-10, 12.39
   Izmantojot Nīderlandes fonda Koninklijke Nederlandsche Heiderlandshe Heidemaatschappij (KNHM) un Ventspils novada domes finansējumu,  biedrība “Annahite’’ (Puzes pagasts, Stikli) startēja projektu konkursā  “SABIEDRĪBA AR DVĒSELI-2014” un realizēja projektu ‘’Rotaļlaukuma paplašināšana Stiklu internātpamatskolā’’.  Projekta līdzfinansētāji ir Stiklu internātpamatskola, Ventspils novada bēnu nams ‘’Stikli’’un biedrība ‘’Annahite’’, kopējo projekta finansējumu sastādot 1084.77 EUR.     No tā KNHM fonds …  Lasīt vairāk >

Ūdenssaimniecības projektu aktualitātes (augusts)

2014-09-10, 10.32
    „Ventspils novada Piltenes pilsētas ūdenssaimniecības attīstība, II. kārta”  (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/077/026) Piltenes pilsētā ūdenssaimniecības  attīstības 2.kārtas būvdarbi ir pabeigti augusta sākumā un 28.08.2014.objekts ir nodots ekspluatācijā.     „Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciema ūdenssaimniecības attīstība”  (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/078/027) Zūru ciemā darbi tika koncentrēti uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecību. Ūdens atdzelžošanas iekārtas tika  ieregulētas un darbojas, kā plānots projektā, …  Lasīt vairāk >

Biedrība īstenojusi daudz vērtīgu projektu

2014-09-10, 07.02
Vecventas atpūtas vieta, Piltene      Biedrība “Seši krasti” ir dibināta 2008. gadā. To dibināja Vārves, Ziru, Zlēku, Piltenes (pilsēta un pagasts), Užavas un Jūrkalnes pagastu padomes, NVO, uzņēmēji, lauku sievietes, jaunieši. Tās darbības mērķis – veicināt lauku (ELFLA) un zivsaimniecības attīstības (EZF) pasākumu īstenošanu Ventspils novada pašvaldības iepriekš minētajās teritorijās. Šim mērķim tika izstrādāta …  Lasīt vairāk >

Ugāles siltumapgādes sistēmas attīstība (augusts)

2014-08-18, 10.18
          IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ   Projekta „Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība – siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu trašu izbūve” (Nr. L-PCS-13-0065) ietvaros šobrīd norisinās projekta  plānoto rekonstruējamo un jauno siltumapgādes tīklu projektēšanas darbi un iepirkuma dokumentācijas izstrāde. Projekta kopējās izmaksas – 462 665,45 EUR, no tām attiecināmās izmaksas (lēmuma summa) – 367 943,84 EUR. Projekta ietvaros 147 …  Lasīt vairāk >

Īstenots projekts ģimenes ārsta praksē

2014-07-01, 11.22
       IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ   Jeļenas Bernšteines ģimenes ārsta prakse sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir īstenojusi projektu   Nr.30P/3.1.5.1.1/10/ APIANEC/027 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Jeļenas Bernšteines ģimenes ārsta praksē“. Projekta ietvaros iegādāts mūsdienīgs medicīnas aprīkojums, datortehnika,  mēbeles. Kopējās projekta izmaksas 4270.47 EUR, no  kurām 85%  ir  Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums, savukārt privātais …  Lasīt vairāk >

Ugāles ūdenssaimniecības attīstības II kārtas aktualitātes (jūnijs)

2014-06-30, 10.05
          IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ   Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ugālē, II kārta”  (Nr.3. DP /5.1.1.0/12/IPIA/  VARAM/ 014) īstenošana. Šobrīd norit Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ugālē, II kārta” projekta īstenošana – tiek paplašināts notekūdeņu savākšanas tīkls. Apvienotais projektēšanas – būvniecības līgums noslēgts ar piegādātāju apvienību SIA „ECC” un SIA „Build up development”, …  Lasīt vairāk >

Ugāles ūdenssaimniecības II kārtas aktualitātes

2014-06-30, 09.21
              IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ   Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ugālē, II kārta”  īstenošana (Nr.3.DP/5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/014) Šobrīd norit Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ugālē, II kārta” projekta īstenošana – tiek paplašināts notekūdeņu savākšanas tīkls. Apvienotais projektēšanas – būvniecības līgums noslēgts ar piegādātāju apvienību SIA „ECC” un SIA „Build up development”, un projekta …  Lasīt vairāk >