Projekti – aktualitātes

Jūrkalnes pagastā uzsākti autoceļa pārbūves darbi

2022-03-10, 14.18
Projekts Nr.21-08-FL04-F043.0205-000001 “Pašvaldības autoceļa pārbūve un sanitārā mezgla uzstādīšana Jūrkalnes pagastā” tiek īstenots saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitāti “Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai.” Projekta mērķis ir piekrastes sasniedzamības un pieejamības uzlabošana antropogēnās slodzes …  Lasīt vairāk >

Prasmīgi piesaista līdzekļus baznīcas atjaunošanai 

2022-02-16, 15.02
Popes dievnams atrodas kalnā, un pagājušajā gadā tas nosvinēja 250. dzimšanas dienu. Draudzes priekšniece pēdējos 12 gadus ir Ginta Žeimunde, kura organizē baznīcas remontdarbus, lai kultūrvēsturiskais piemineklis vēl ilgi būtu atvērts. Popes draudzē aktīvi darbojas ap 20 baznīcēnu, dievkalpojumus mēneša pirmajā un trešajā svētdienā plkst. 14 vada mācītājs Jānis Kalniņš vai viņa kolēģis Māris Sarma. …  Lasīt vairāk >

Aktuālā informācija par Popes alejas sakopšanas darbiem 

2022-02-04, 08.54
Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.3.0/20/I/001 “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” ietvaros ir noslēdzies iepirkuma process un 2022. gada 22. janvārī ir noslēgts līgums par plānoto darbu izpildi ar SIA “Arborists”. Līdz 14. martam ir plānots pabeigt koku kopšanas darbus vismaz vienā no Popes alejas posmiem. …  Lasīt vairāk >

Vārvē jauniešiem ir lieliska iespēja sportot  

2022-01-24, 16.48
Jau piecus mēnešus pieci aktīvi jaunieši – Agnese Vēbere, Arta Roderte, Dāvis Blāze, Edgars Kotljarevskis un Viktorija Vahitova – Ventspils novada Vārves pagastā īsteno Eiropas Solidaritātes korpusa projektu “Sports solidarizē!”. Projekta īstenošanas laikā desmit mēnešus vēlamies dot iespēju Vārvē dzīvojošajiem Ventspils novada jauniešiem bez maksas izmantot iekštelpu sporta inventāru Vārves pagasta “Rozītēs”, tā attīstot sevi …  Lasīt vairāk >

Užavā uzlabo pašvaldības autoceļa infrastruktūru

2022-01-19, 11.08
Užavā, atjaunojot brauktuves virsmu, notiek būvniecība uz pašvaldības autoceļa “Alekši–Silkrogs” posmā no 0,87 līdz 3,97 km, tātad 3,1 km garumā. Projekts atbilst Ventspils novada Attīstības programmas 2020.–2026. gadam vidējā termiņa prioritātei ar uzdevumu uzlabot transporta infrastruktūru un satiksmes drošību. Objektā notiek grants ceļa posma nomaļu grunts uzauguma un apauguma noņemšana, grāvju tīrīšana, jaunu caurteku izbūve, …  Lasīt vairāk >

Tārgales pamatskolā pabeigti pārbūves darbi

2022-01-14, 10.48
Tārgales pamatskolas saime jauno gadu iesākusi īpaši priecīgi, jo līdz nepazīšanai pārvērtusies daļa pirmā stāva telpu, mācību iestādē ierīkots lifts. Tā kā skolā notiek arī pagasta kultūras pasākumi, tas ļaus tos apmeklēt cilvēkiem ar kustību traucējumiem un noderēs arī skolēniem, kuri fizisko ierobežojumu dēļ paši nevar nokļūt otrajā stāvā. Nu, ieejot mācību iestādē, skatam paveras …  Lasīt vairāk >