LIVE LAKE

Aicinām uz publisko diskusiju par Usmas ezera apsaimniekošanas plānu

2022-05-11, 13.10
Iesaistoties projektā “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā”/LIVE LAKE, Ventspils novada pašvaldība ir uzsākusi Usmas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādi, kas dos iespēju uzlabot ezera pārvaldību, nodrošinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos, ūdens kvalitātes nepasliktināšanos un interešu saskaņotību. Ekspluatācijas noteikumu izstrādi veic Daugavpils universitātes aģentūra “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”. Par ekspluatācijas noteikumu izstrādes šī brīža rezultātiem, secinājumiem, …  Lasīt vairāk >

Informācija par LIVE LAKE

2021-12-07, 14.10
Projekta mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanas un pārvaldības efektivitāti. Eiropas reģionālais attīstības fonds (ERAF) Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam. Ventspils novadā projekta ietvaros tiks iegādāts niedru pļāvējs ar aprīkojumu un veikta ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Usmas un Puzes ezeram. Ventspils novada pašvaldības kopējais budžets 56 338,62 eiro. Projekta nosaukums Ezeru pārvaldība un …  Lasīt vairāk >

“Live Lake” projekta aktivitātes

2021-12-07, 12.34
2021. gada 11. jūnijā noslēgtā līguma Nr.IE/2021/30 ietvaros ar Daugavpils Universitātes aģentūru “Latvijas Hidroekoloģijas institūts” turpinās darbs pie Usmas ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādes. No septembra līdz decembrim ir izanalizēti ūdens un mikroskopisko aļģu paraugi, zivju barības bāzes (zooplanktons, zoobentoss) paraugi. Rudenī hidrologi uzsāka Usmas ezera apsekojumus dabā, bet tagad tiek veiktas zivju vecuma, kā arī …  Lasīt vairāk >

Uzsākta Usmas ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādes praktiskā daļa

2021-08-09, 12.11
2021. gada 11. jūnijā noslēgtā līguma ietvaros ar Daugavpils Universitātes aģentūru “Latvijas Hidroekoloģijas institūts” ir uzsākta paraugu ievākšana Usmas ezerā – pētnieciskā kontrolzveja, izmantojot Nordic tipa daudzacu žauntīklus, tika ievākti ūdens paraugi, mikroskopisko aļģu, zooplanktona, zoobentosa un zivju paraugi, kā arī veikta elektrozveja. Paraugi tiek ievākti 20-30 (elektrozvejas) un 40-50 (tīklu) stacijās. Atbilstoši kontrolzvejas rezultātiem, …  Lasīt vairāk >

Uzsākts kopīgs projekts ezeru apsaimniekošanas jautājumos

2021-04-12, 08.43
Plānojot Usmas ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādi, kā arī veicot pasākumus ezera apsaimniekošanas un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai, Ventspils novada pašvaldība iesaistījusies Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (Live Lake). Projekta aktivitāšu uzsākšanas termiņš ir 2021. gada 1. marts, plānotajām aktivitātēm paredzēts izmantot 56 338,62 eiro, 85% jeb 47 887,82 eiro …  Lasīt vairāk >

LIVE LAKE

2021-04-10, 17.22
Projekta mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanas un pārvaldības efektivitāti. Eiropas reģionālais attīstības fonds (ERAF) Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam. Ventspils novadā projekta ietvaros tiks iegādāti niedru pļāvēji ar aprīkojumu un veikta Usmas ezera ekspluatācijas noteikumu izstrāde. Ventspils novada pašvaldības kopējais budžets 56 338,62 eiro.   Projekta nosaukums Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un …  Lasīt vairāk >