Kurzeme visiem

Kurzemes plānošanas reģions izdevis brošūru

2021-12-22, 11.50
Gada izskaņā Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām projekta «Kurzeme visiem» ietvaros sagatavojis informatīvu materiālu – brošūru digitālā formātā par jauno infrastruktūru Kurzemē, kas top vai jau ir tapusi deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai. Brošūrā ir iespēja uzzināt,  kādas pārmaiņas ar Eiropas Savienības fondu – Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda – līdzekļiem un valsts …  Lasīt vairāk >

Kurzemes pašvaldību vadība attālināti tiekas ar labklājības ministru

2021-12-09, 09.31
8. decembrī uz gada noslēdzošo Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdi attālināti pulcējās Kurzemes pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki. Sēdē notika tikšanās ar labklājības ministru Gati Eglīti un citiem Labklājības ministrijas speciālistiem, lai pārrunātu sociālo pakalpojumu piešķiršanu un nodrošināšanu pašvaldībās, deinstitucionalizācijas procesa virzību un citus aktuālos jautājumus. Savukārt sēdes noslēgumā SIA “MedExprez” pārstāvis Sergejs Zinovatnijs …  Lasīt vairāk >

Lemj par vairāku plānošanas dokumentu nodošanu publiskai apspriešanai

2021-11-03, 16.27
Šodien Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē attālināti tikās pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki un lēma nodot publiskai apspriešanai “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam” 2.redakciju un tā Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu, kā arī aktualizēto redakciju “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības stratēģijai 2020. – 2030.gadam“. Sēdē tika arī diskutēts par …  Lasīt vairāk >

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pieaug pieejamais atbalsts 

2021-10-28, 07.49
Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros mainījušies nosacījumi un paplašinātas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas gan cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu vecākiem. Tādējādi Kurzemes reģiona pašvaldības varēs saviem projektā iesaistītajiem iedzīvotājiem nodrošināt vēl plašākas atbalsta iespējas līdz pat projekta noslēgumam 2023. gadā. Projektā izvērtētie cilvēki ar GRT …  Lasīt vairāk >

“Kurzeme visiem” partneri tiešsaistē pārrunā aktualitātes

2021-09-23, 11.16
22.septembrī uz šogad otro tikšanos tiešsaistē pulcējas projekta “Kurzeme visiem” partneri – Kurzemes plānošanas reģiona, pašvaldību un valsts sociālās aprūpes centra  (VSAC) pārstāvji. Tikšanās laikā tika pārrunātas projekta ieviešanas aktualitātes, kā arī iepazītas “Atelpas brīža” pakalpojuma saņemšanas iespējas Dobeles novadā un izglītības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālajā struktūrvienībā. Tikšanos atklāja un …  Lasīt vairāk >

Iznākusi jaunā Kurzemes plānošanas reģiona ziņu lapa

2021-08-12, 13.36
Ir sagatavots otrais Kurzemes plānošanas reģiona informatīvais izdevums – Ziņu lapu Nr.2/2021, kur var uzzināt vairāk par Kurzemes plānošanas reģiona aktivitātēm laika posmā no šī gada maija līdz augustam. Kurzemes plānošanas reģions pēdējos mēnešos piedzīvojis pārmaiņas. Līdz ar teritoriālās reformas stāšanos spēkā, Kurzemes reģionu veido 8 pašvaldības – Pēc 2021.gada 1.jūlija Kurzemes plānošanas reģionu veido astoņas pašvaldības …  Lasīt vairāk >

Izsludina papildu apmācību iespējas

2021-06-30, 12.14
Izsludina papildu apmācību iespējas kurzemniekiem saskarsmei ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem ārpusģimenes aprūpē. Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros jūlijā izsludina pieteikšanos papildu apmācībām, lai sniegtu iespēju saskarsmes prasmju pilnveidošanai ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem ārpusģimenes aprūpē. Uz tām ir …  Lasīt vairāk >

Apmācīs saskarsmei ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

2021-06-01, 10.32
Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros jūnijā un jūlijā rīkos bezmaksas tiešsaistes apmācību ciklu, lai sniegtu iespēju saskarsmes prasmju pilnveidošanai ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem ārpusģimenes aprūpē. Uz tām ir īpaši gaidīti dažādu vispārējo pakalpojumu sniedzēji, piemēram, izglītības iestāžu darbinieki, darba devēji vai to asociācijas, bibliotekāri, sabiedriskā …  Lasīt vairāk >

Kurzemes plānošanas reģiona ziņu lapa

2021-04-28, 10.00
Ir iznācis šogad pirmais Kurzemes plānošanas reģiona informatīvais izdevums – Ziņu lapu Nr.1/2021, kur uzzināsiet vairāk par Kurzemes plānošanas reģiona aktivitātēm laika posmā no šī gada janvāra līdz aprīlim. Ar iepriekš izdotajiem Kurzemes plānošanas reģiona informatīvajiem izdevumiem iespējams iepazīties mūsu mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/par-kpr/zinu-lapa/  Lasīt vairāk >

Par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmu 2021.-2027. gadam

2021-04-22, 09.44
Kurzemes plānošanas reģions uzsācis izstrādātās Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu. Priekšlikumus turpmākai Kurzemes attīstībai sabiedriskās apspriešanas laikā no 2021.gada 29. marta līdz 30. aprīlim var sniegt, izmantojot Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.kurzemesregions.lv pieejamo veidlapu. Lai veicinātu kurzemnieku iesaisti jaunās Attīstības programmas izstrādē, šī gada 22. aprīlī tiešsaistē notiks …  Lasīt vairāk >