Izglītība

Skolēnu panākumi starpnovadu olimpiādēs

2019-01-29, 14.45
Jaunā gada ieskaņā, pēc  ziemas brīvdienām notika starpnovadu (2. posma) olimpiādes  vairākos mācību priekšmetos ar mērķi veikt dalībnieku atlasi valsts olimpiādēm. Janvāris novadam atnesa patīkamu pārsteigumu, kad tika nosaukti mūsu skolēnu iegūtie rezultāti. Vēstures valsts  25. olimpiādes  9. klašu skolēniem virsmērķis – attīstīt izglītojamajos dziļāku vēstures izpratni, sekmēt interesi par Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās …  Lasīt vairāk >

Piedalās tautasdziesmu dziedāšanas sacensībās

2019-01-25, 08.36
Latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensībās “Lakstīgala 2019” Puzes pamatskolā uzstājās trīs komandas: Užavas pamatskolas 1.–4. un 5.–9. klašu dziedātāji (skolotāja Ilze Geste) un Puzes pamatskolas 1.–4. klašu dziedātāji (skolotāja Lienīte Čače). Sākumskolas audzēkņiem, gatavojoties sacensībām, bija jāapgūst vairāk nekā 20, bet pamatskolas skolēniem – vairāk nekā 50 tautasdziesmu, turklāt viņiem bija jārāda ne tikai savas dziedāšanas …  Lasīt vairāk >

Lietpratība un atgriezeniskā saite valodu jomā

2019-01-10, 08.42
Veidojot mācību procesu, kura rezultāts ir lietpratība – skolēnu spēja saskaņoti lietot zināšanas, prasmes un attieksmes, jāmaina arī vērtēšana. “Lai ikdienas formatīvā vērtēšana būtu efektīva, ir nepieciešams saprast, kādu rezultātu mēs vēlamies sagaidīt no skolēniem. Arī skolēniem galvenais ir saprast “kur es esmu” un “kurp es varu virzīties””. Šo Valsts izglītības satura centra (VISC) projekta …  Lasīt vairāk >

Vēstures valsts 26. olimpiādes rezultāti

2019-01-08, 13.28
Attīstīt izglītojamos dziļāku vēstures izpratni, padziļinot un paplašinot pamatizglītības mācību priekšmetu “Latvijas vēsture” un “Pasaules vēsture” standartos noteiktās izglītojamo zināšanas, prasmes un iemaņas, sekmēt skolēnu interesi un pilnveidot izpratni par Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības problēmām, veicināt demokrātiskas un pilsoniski atbildīgas personības veidošanos – tāds bija vēstures valsts 26. olimpiādes uzdevums, kuras 9. klases …  Lasīt vairāk >

Autoosta kā atvērta koncertzāle

2019-01-07, 15.10
4. janvārī Ventspils autoostā tika atklātas mākslinieces Santas Dalbes apgleznotās un muzicēšanai brīvi pieejamās klavieres. Instrumenta atklāšanas notikums īpašs bija arī Piltenes Mūzikas skolas audzēkņiem un pedagogiem. Šis mūsu skolai jau bija otrais sadarbības projekts, kurā iesaistījāmies kopdarbībā ar SIA “Ventspils Reiss” sabiedrisko attiecību speciālisti Agiju Leimani. Ar skanīgu dziesmu koncertu iesāka 5. kora klases …  Lasīt vairāk >

Džūkstes pasakas Tārgales skolēnu skolas somās

2018-11-22, 07.02
Bijušajā Lancenieku skolas ēkā šobrīd atrodas Džūkstes Pasaku muzejs.  19. gadsimta beigās tur dzīvoja un strādāja skolotājs, rakstnieks, pasaku un teiku krājējs un pētnieks Anss Lerhis-Puškaitis (1859-1903), kas dēvēts arī par Pasaku tēvu.         A. Lerhis-Puškaitis teikas un pasakas izmantoja savā darbā, lai attīstītu bērnu iztēli un domāšanu un veidotu latvisko vērtību …  Lasīt vairāk >

Erudītu konkursā “Latvijai – 100”

2018-11-21, 07.32
Draudzīgā noskaņā, pirmssvētku gaisotnē 14. novembrī Tārgales pamatskolā notika erudīcijas konkurss 6.–9. klašu skolēniem  “Latvijai – 100”, kuru organizēja vēstures un sociālo zinību skolotāju metodiskās apvienības  Agitas Ameļinas un Anitas Krūmiņas vadībā; dalībnieki – Piltenes, Ugāles vidusskolas un Ances, Popes, Zūru, Tārgales, Užavas  pamatskolas komandas. Konkursa mērķis – aktivizēt skolēnu interesi par Latvijas vēsturi un …  Lasīt vairāk >

Skolotājiem pasniedza apbalvojumus

2018-08-29, 10.14
Ventspils novada pedagogu sanāksmē Tārgales pamatskolā piešķirti deviņi pašvaldības apbalvojumi “Gada skolotājs”, tādējādi novērtējot pedagogu ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā, veikumu izglītības kvalitātes paaugstināšanā un radošumu. Apbalvojumu “Gada skolotājs” piešķīra piecās nominācijās: par inovācijām izglītības procesā, par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas, ārpusstundu un interešu izglītības darbā, par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizēšanu un vadību, …  Lasīt vairāk >

Labas izglītošanās iespējas pirmsskolas vecuma bērniem

2018-08-28, 10.20
Ja jums ir pirmsskolas vecuma bērns un vēlaties, lai viņš apgūst dažādas prasmes un iemaņas, piedāvājam izvēlēties kādu no novada pirmsskolas izglītības iestādēm. Tajās rūpējas par katra bērna labsajūtu, tiek radīta veselīga vide, notiek sadarbība starp audzēkņiem un audzinātājiem, personālu un vecākiem. Rūpējoties par jauno paaudzi, Ventspils novada pašvaldība ir apstiprinājusi pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu …  Lasīt vairāk >

Gūt pieredzi, dalīties pieredzē

2018-06-15, 06.51
Sadarbība, dalīšanās pieredzē, darīšana, praktiska darbība, jaunu ideju ieviešana… ar šādiem atslēgas vārdiem varētu raksturot nu jau par tradicionālu kļuvušo mūsu novada pedagogu “Ideju un pieredzes dienu”, kuras pirmsākumi meklējami pirms divdesmit gadiem – 1998. gadā, kad Ventspils rajona izglītības iestādes toreizējās Skolu valdes vadībā organizēja radošo darbu skati – metodisko ideju tirdziņu, kurā toreiz …  Lasīt vairāk >

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm