Izglītība

Novada 2.–4. klašu konkurss “Gudrinieks – 2018”

2018-04-16, 06.21
  Kā jau parasts, tuvojoties mācību gada noslēgumam, sākumskolas skolotāju metodiskā apvienība Ingunas Blokas vadībā organizē konkursu 2.–4. klašu skolēniem “Gudrinieks”.  Šogad tā tēma “Latvijai – 100” un norises vieta – Užava,  jo  tradicionāli šis pienākums tiek uzticēts  iepriekšējā gada  konkursa uzvarētājiem. Piedalījās 9 komandas no visām novada skolām. Konkursa ievadā sagatavotā mājas uzdevuma “Manas …  Lasīt vairāk >

Puzē izdejots skolēnu “Sadancis”

2018-04-12, 10.38
  11. aprīlī Puzes pamatskolā notika tradicionālie Ventspils novada skolu tautas deju kolektīvu svētki “Sadancis”. Skolēni izdejoja šajā mācību gadā apgūto repertuāru. FOTOGALERIJA “Sadancī” uzstājās divi Ances pamatskolas deju kolektīvi (vadītāja Elita Kuģeniece), divi Tārgales pamatskolas deju kolektīvi (vadītāja Daiga Kņaza), divi Ugāles vidusskolas deju kolektīvi (vadītāja Zanda Blumfelde), divi Puzes pamatskolas deju kolektīvi …  Lasīt vairāk >

Panākumi skatuves runas konkursā

2018-04-05, 08.33
  Ugāles vidusskolas 5. klases audzēkne Evelīna Blase un 9. klases skolniece Elizabete Gulbe 4. aprīlī piedalījās Kurzemes reģiona skatuves runas konkursā, jo abas meitenes uzvarēja Ventspils novada konkursa kārtā.   Kurzemes reģiona skatuves runas konkurss notika Kandavā, un Elizabete tajā runāja Vizmas Belševicas prozas fragmentu un Ulda Ausekļa dzejoli, bet Evelīna – Vika prozu …  Lasīt vairāk >

“Mīļās mājas” – pasākums novada skolēniem

2018-04-05, 06.21
Pirmajā darbdienā pēc brīvlaika Ugāles vidusskolā pulcējās 7., 8. klašu skolēnu komandas no visām novada skolām, lai piedalītos kompetenču pieejā balstītā pasākumā “Mēs lasām kopā”, kuru organizēja latviešu valodas un literatūras metodiskās apvienības vadītāja Māra Plūksna sadarbībā ar mācību priekšmeta skolotājiem.                       Šī …  Lasīt vairāk >

Bērnu mākslas svētku norisē Popē

2018-04-05, 06.06
  29. martā, šogad tā bija Zaļā ceturtdiena, Popes kultūras namā notika novada bērnu mākslas svētki “Krāsainā Latvija”, kurus organizēja vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodisko apvienību vadītāji sadarbībā ar Izglītības pārvaldi.                             Mērķis – stiprināt nacionālo identitāti un valstisko …  Lasīt vairāk >

Mākslas svētki “Krāsainā, raibā pasaule”

2018-03-15, 14.21
Jau otro gadu Ventspils novada pirmsskolas izglītības iestāžu bērni un pedagogi pulcējās kopā mākslas svētkos.  Šoreiz tie notika13. martā Ances pagasta kultūras namā. Ančiņu atsaucība, viesmīlība, sirsnība un rokdarbnieku kopas “Paukers” klātbūtne dienu pārvērta par jauku pārdzīvojumu, kas visiem klāt esošajiem paliks spilgtā un dārgā atmiņā.                 …  Lasīt vairāk >

Marts – skatuves runas mēnesis

2018-03-12, 09.23
Attīstīt bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru, koncentrēšanās spējas, emocionalitāti, veidot iztēli un prasmi noturēt auditorijas interesi – tāds ir ikgadējā skolēnu skatuves runas konkursa mērķis. Šī gada konkursa daiļdarbu izvēle tematiski saistāma ar Latvijas valsts simtgadi, tajā ietverot  savu valodu, ģimeni, novadu, brīvību, Tēvzemi.                 …  Lasīt vairāk >

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis–2018”

2018-02-22, 12.28
  Attīstīt, kopt un pilnveidot mazo mūzikas  kolektīvu – vokālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas, nodrošinot tiem iespējas uzstāties un pilnveidot to skatuvisko pieredzi, radošās spējas un akustiskās muzicēšanas prasmi, kā arī aktivizēt bērnu un jauniešu līdzdalību Latvijas simtgades pasākumos – šāds  uzdevums izvirzīts Valsts izglītības satura centra organizētajam vokālās mūzikas konkursam “Balsis 2018”.       …  Lasīt vairāk >

Interese par fiziku un ķīmiju

2018-02-02, 07.27
Izzināt talantīgākos jaunos fiziķus un ķīmiķus, padziļināt interesi par šiem mācību priekšmetiem – tāds mērķis un uzdevums  ir tradicionālā  konkursa „Erudīts fizikā un ķīmijā” novada 8. un 9.klašu skolēniem. Šāds konkurss notiek jau sesto reizi – sadarbībā ar  attiecīgo mācību priekšmetu skolotājiem to organizē un vada metodisko apvienību vadītāji Uldis Ķemers un Aija Žogla. …  Lasīt vairāk >

Novada “Lakstīgala 2018”

2018-01-21, 22.01
18. janvārī – zīmīgā datumā, kad līdz Latvijas valsts 100. dzimšanas dienai atlikuši vien desmit mēneši, Zūru pamatskolā notika mūsu novada latviešu tautas dziesmu dziedāšanas konkurss “Lakstīgala 2018”.                   Tradīcija iedibināta 2003. gadā – notikumam atzīmējam  15 gadus, tās idejas autoram –diriģentam, publicistam un pedagogam …  Lasīt vairāk >