Vingrošanas nodarbības uz āra trenažieriem

Vingrošanas nodarbības uz āra trenažieriem

2022-03-30, 11.21

Ventspils novada pašvaldība turpina Eiropas Sociālā fonda projekta “Sveiks un vesels Ventspils novadā” (vien. Nr. 9.2.4.2/16/I/054) aktivitāšu īstenošanu. No 2022. gada 4. aprīļa līdz 28. aprīlim no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.30 notiks vingrošanas nodarbības uz āra trenažieriem: Jūrkalnē, Piltenē, Ugālē, Usmā, Užavā, Ventavā, Zirās un Zlēkās.

Nodarbību mērķis – iemācīt ikvienu pareizi un veselībai noderīgi vingrināt ķermeni uz āra trenažieriem, t.sk. ar iesildīšanos pirms ikvienas nodarbības un arī pēc nodarbību pabeigšanas. Vingrošanas nodarbības vadīs trenere Zane Boitmane-Priedēna, tālr. 29404320.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un piedalīties vingrošanas nodarbībās uz āra trenažieriem!

Piltenē 4. un 18. aprīlī pie Piltenes pamatskolas – Lielā iela 13, Piltene, Ventspils nov., LV-3620;

Jūrkalnes pagastā 11. un 25. aprīlī pie Kultūras nama – “Tautas nams”, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626;

Ugāles pagastā 5. un 19. aprīlī pie sporta manēžas – Skolas iela 5A, Ugāles pag., Ventspils nov., LV- 3615;

Usmas pagastā 7. un 21. aprīlī pie Kultūras nama Usmas ezera krastā – “Ausekļi”, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619;

Užavas pagastā 12. un 26. aprīlī pie brīvdabas estrādes – “Tautas Dārzs”, Užavas tautas nams, Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627;

Vārves pagasta Ventavas ciemā 14. un 28. aprīlī pie daudzdzīvokļu mājām – Liepu iela, Ventava, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623;

Ziru pagastā 13. un 27. aprīlī pie bērnu dārza – Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624;

Zlēku pagastā 6. un 20. aprīlī centrā pie dīķa – “Kultūras nams”, Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617.