Uzsāks labiekārtot Ventas krastu

Uzsāks labiekārtot Ventas krastu

2019-03-08, 09.57

2018. gada 5. janvārī Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēma lēmumu par Ventspils novada pašvaldības projekta Nr. 17-08-FL04-F043.0202-000001 “Ventas krasta labiekārtojums Vārves ciemā, Vārves pagastā” apstiprināšanu EJZF līdzfinansējuma saņemšanai. Projekta attiecināmās izmaksas ir 81 021,01eiro, publiskais finansējums – 72 918,91 eiro. Projekta ieviešanas termiņš ir 2019. gada 20. novembris.

Projekta gaitā Vārves ciema “Vārveniekos” Vārves pagastā plānots veikt piebraucamā ceļa 30 m garumā līdz Ventai ierīkošanu, ko varēs izmantot arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehnika, ar atbilstošu infrastruktūru ūdens ņemšanas vietai, laivu piestātnes ar pontona laipu izbūvi un krasta joslas attīrīšanu aptuveni 80 metru garā joslā, esošo piebraucamo ceļu atjaunošanu un pārbūvi ar kopējo garumu 220 m, automašīnu stāvlaukuma, atpūtas zonas labiekārtošanu, t.sk. pludmales volejbola laukuma, skatu laukuma, pārģērbšanās kabīņu, tualešu u.c. ierīkošanu un uzstādīšanu. Tiks veikti arī demontāžas darbi, likvidējot vecās sūkņu stacijas grodu aku, divas neizmantojamas inženierbūves, kā arī pussagruvušo laipu upes krastā. Kopējā labiekārtojuma platība ir 2,2 ha.

Pašvaldībā ir izstrādāts būvprojekts, kas Būvvaldē saskaņots 2018. gada 14. septembrī. Saskaņā ar 2018. gada 3. aprīlī noslēgto līgumu ar SIA “ADS Arhitektūras un dizaina studija” par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību pašvaldība no saviem līdzekļiem ir apmaksājusi būvprojekta izstrādi 10 323,00 eiro apmērā. Maksa par autoruzraudzību ir paredzēta 968 eiro, ko apmaksās no pašvaldības budžeta.
Būvdarbu veikšanai pēc iepirkumu procedūras par uzvarētāju ir atzīta SIA “Marbella RN Group” ar līgumcenu 170 976,09 eiro.
Būvuzraudzības pakalpojumiem tika veikta cenu aptauja, līgumu noslēgs ar SIA “Akorda” par līgumcenu
4 835,69 eiro Būvuzraudzības pakalpojumus apmaksās no pašvaldības budžeta. Izmantoto Valsts kases kredītu izmantos tikai būvdarbu izmaksu segšanai.

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiptināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par izmantotajām sīkdatnēm
Privātuma politika