Turpināsies projekts karjeras atbalstam izglītības iestādēs

Turpināsies projekts karjeras atbalstam izglītības iestādēs

2020-08-28, 08.17

Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Vien. Nr. 8.3.5.0./16/I/001) īstenošana turpināsies arī 2020./2021. mācību gadā Ugāles, Piltenes vidusskolās un Tārgales, Zūru pamatskolās 7.-12. klašu izglītojamiem ar mērķi uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Pedagogs karjeras konsultants – Tārgales pamatskolas pedagoģe Eva Zeltzaķe – sniedz gan individuālas konsultācijas, gan grupu karjeras konsultācijas, gan organizē seminārus, kā arī plāno pasākumus, izstrādā aptaujas anketas jauniešiem, lai apzinātu viņu gatavību izdarīt nākotnes karjeras izvēli.