Skolēni iepazīst profesijas “Karameļu darbnīcā”

Skolēni iepazīst profesijas “Karameļu darbnīcā”

2019-06-04, 15.35

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” gaitā 30. maijā Tārgales pamatskolas 3. un 4. klašu skolēni un Zūru pamatskolas 8. klases skolēni devās uz Jelgavas “Karameļu darbnīcu”. Šoreiz ne lai mielotos ar karamelēm, bet iepazītos ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kuri ikdienā vada un strādā uzņēmumā.

Jauniešiem bija interesanti tikties ar uzņēmuma īpašnieci, ar konditoriem karameļu gatavotājiem un valdes locekli. Sarunu gaitā skolēni tika iepazīstināti ar karjeras ceļu – izglītību, kādām jābūt prasmēm, tika runāts arī par to, ka, lai dzīvē kaut ko sasniegtu, nedrīkst baidīties, nedrīkst baidīties arī kļūdīties.
8. klases audzēkņi piedalījās arī diskusijā ar praksē esošajiem jauniešiem. Viņi pastāstīja par skolām, kur mācās, kāpēc izvēlējušies prakses vietu tieši te, kas jādara prakses laikā.
Pasākuma laikā, tiekoties ar konditoriem karameļu gatavotājiem, abas grupas varēja izgatavot savu karameli, tādējādi izprotot, cik atbildīgs ir darbs, katra nianse un roku kustība procesa laikā.

PKK Eva Zeltzaķe