“PuMPuRS” īstenošana novadā

“PuMPuRS” īstenošana novadā

2021-10-29, 11.36

2020./2021. m.g. 2. semestrī Ventspils novadā turpinājās Eiropas Sociālā fonda (turpmāk ESF) projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS” īstenošana. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Kopumā atbalsts tika sniegts 57 izglītojamajiem, galvenokārt individuālajām mācību konsultācijām, kā arī skolēnu psiholoģiskā stāvokļa uzlabošanā attālināto mācību laikā. Projektā tika iesaistīti 28 pedagogi.

Lai visiem skolēniem palīdzētu mazināt ārkārtas situācijas radīto negatīvo ietekmi, no 2021./2022. mācību gada Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atbalstu varēs saņemt arī 1.–4. klases skolēni. Turklāt projekta īstenošanas laiks pagarināts par 12 mēnešiem un ilgs līdz 2023. gada 31. decembrim, to paredz 2021. gada 8. aprīlī pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu”, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumu”.
Raksta sagatavošanā izmantota informācija no interneta vietnes: www.pumpurs.lv

Izglītības darba speciāliste, projekta koordinatore
Skaidrīte Diebele