Publiskā finansējuma piesaistei iesniegti pieci projekti

Publiskā finansējuma piesaistei iesniegti pieci projekti

2019-03-25, 10.28

22. martā noslēdzās projektu iesniegšana biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” atklātajā projektu iesniegumu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības plāna apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Atbalsts ir paredzēts pašvaldības iniciatīvām infrastruktūras attīstībai publiski izmantojamiem objektiem – to labiekārtošanai vai izveidei un kvalitatīvai piekļuvei. Ventspils novada pašvaldība iesniedza piecus projektu iesniegumus.
Projekta “Sporta laukuma labiekārtošana Ances pagastā” gaitā Ances pagasta Ances ciemā plānots veikt sporta laukuma atjaunošanas darbus. Projekta mērķis ir veicināt dzīves līmeņa paaugstināšanu un kvalitatīvas dzīves vides radīšanu Ances pagasta iedzīvotājiem, ilgtermiņā sekmējot iedzīvotāju skaita sarukuma tempa mazināšanos. Mērķi plāno sasniegt, veicot Ances sporta laukuma labiekārtošanu mūsdienīgu sporta, rotaļu un brīvā laika aktivitāšu nodrošināšanai visu vecumu un sociālo grupu pārstāvjiem stratēģiski pareizi izvēlētā vietā Ances pagastā, lai papildus dotu ieguldījumu arī kultūrvēsturiskā mantojuma objekta “Ances muiža” tuvējās apkārtnes sakārtošanā un kultūras mantojuma popularizēšanā. Projekta uzdevums ir veikt pirms teju 50 gadiem izveidotā sporta laukuma sakārtošanu, atjaunojot futbola laukumu, labiekārtot pludmales volejbola laukumu apkārtni, no vienas puses izbūvējot žogu, uzstādot soliņus un atkritumu urnas, kā arī ierīkojot rotaļu laukumu ar mūsdienīgām rotaļu iekārtām un veicot citus labiekārtošanas darbus sporta un brīvā laika pavadīšanas objekta izveidei. Paredzamās izmaksas ir 59 338,59 eiro, no kurām 45 000 eiro plānots piesaistīt no ELFLA.
Projekta “Mūsdienīga vingrošanas aprīkojuma iegāde fizisko aktivitāšu veicināšanai Piltenē” mērķis ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, viņu dzīves līmeņa paaugstināšanu kvalitatīvu dzīves vides nodrošināšanu Piltenes pilsētas un pagasta iedzīvotājiem, ilgtermiņā sekmējot iedzīvotāju skaita sarukuma tempa mazināšanos, veicot ieguldījumus publiski pieejamas trenažieru zāles izveidē. Paredzēts iegādāties un uzstādīt 17 trenažierus un vingrošanas ierīces trenažieru zālei pielāgotajās telpās Piltenē, Lielā ielā 13. Paredzamās izmaksas ir 17 576,04 eiro, 15 818,44 eiro plānots piesaistīt no ELFLA.
Projekta “Teritorijas labiekārtošana pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Zlēku ciemā” mērķis ir sakopt un labiekārtot Ventspils novada Zlēku pagasta centra teritoriju pie objektiem “Kultūras nams” un “Pūcītes” aptuveni 1,7 ha platībā, sakārtojot infrastruktūru sabiedrisko un kultūras aktivitāšu organizēšanai un veselīga dzīvesveida rosināšanai ikvienam Zlēku pagasta iedzīvotājam vai apmeklētājam, ierīkojot “Vecās pagastmājas dārzu”, aktīvās atpūtas vietu bērniem, lapeni, ugunskura vietu, autostāvlaukumus, velonovietnes, vides objektu jaunlaulātajiem, svētku egles laukumu, bruģētas pastaigu takas ar tiltiņiem un soliem, ierīkojot apgaismojumu un veicot citus uzlabojumus. Tādējādi uzlabosies Zlēku pagasta kultūrvide, sniedzot ieguldījumu arī Zlēku evaņģēliski luteriskās baznīcas kā valsts nozīmes kultūras pieminekļa izmantošanas veicināšanai un kultūras mantojuma popularizēšanai, tiks atjaunotas latviskās tradīcijas. Paredzamās izmaksas ir 267 704,14 eiro, 45 000 eiro plānots piesaistīt no ELFLA.
Projekta “Sporta laukuma ierīkošana Ziru pagastā” mērķis ir veicināt kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanu un veselīga dzīvesveida aktivitātēm nepieciešamās publiskās infrastruktūras pieejamību ikvienam Ziru pagasta iedzīvotājam, jo īpaši bērniem un jauniešiem, veicot mūsdienīga sporta laukuma ar diviem volejbola, vienu futbola un vienu basketbola laukuma jaunbūvi pašvaldībai piederošā zemes gabalā “Ainavas” Ziru pagasta. Paredzamās izmaksas ir 57 003 eiro, 45 000 eiro plānots piesaistīt no ELFLA.
Projekta “Teritorijas labiekārtošana dzīves līmeņa celšanai Piltenē” mērķis ir uzlabot Piltenes iedzīvotāju dzīves kvalitāti un palielināt bērnu drošību un fiziskās aktivitātes svaigā gaisā, labiekārtojot daudzdzīvokļu māju pagalmu Piltenē starp mājām Maija ielā 10, 12, 14 un 14 a, uzstādot bērnu rotaļu iekārtas, galdiņu, soliņus, atkritumu urnas un velosipēdu turētājus. Tā kā pašvaldība šajā teritorijā jau ir izbūvējusi brauktuves, gājēju celiņus, autostāvvietas un ierīkojusi apgaismojumu, nepieciešama tikai labiekārtojuma elementu uzstādīšana, lai gan bērni, gan viņu vecāki un seniori savā sētā justos ērti un varētu pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā tīrā un sakoptā vidē. Paredzamās izmaksas ir 152 39,95 eiro, 137 15,95 eiro plānots piesaistīt no ELFLA.
Paredzams, ka ziņas par projektu izvērtēšanas rezultātiem pašvaldība uzzinās tuvāko trīs mēnešu laikā. Konkurence šoreiz tiešām ir liela – konkursā bija pieejami 200 000 eiro, bet kopējais pieteiktais finansējums ir vairāk nekā divreiz lielāks – teju 430 000 eiro.

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm