Projektu konkurss vides kvalitātes uzlabošanai

Projektu konkurss vides kvalitātes uzlabošanai

2022-04-12, 11.37

Pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursam “Mēs savā novadā 2022” dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai Ventspils novadā. Konkurss atbalsta biedrības un nodibinājumus, kas darbojas novada administratīvajā teritorijā, un veicina novada kultūrvides veidošanu, labiekārtošanu, infrastruktūras attīstību un kultūras vērtību saglabāšanu, sekmē tūrisma attīstību un tūristu piesaisti.
Konkursa prioritātes: atbalsts inovatīviem un kultūrvēsturisko mantojumu apzinošiem projektiem; atbalsts projektiem, kas sekmē Ventspils novada kultūrvides attīstību, iezīmē apkaimju identitāti; sekmē tūrisma attīstību; atbalsts projektiem, kas nodrošina apmācības, seminārus, lekcijas, izstādes un plenērus.

Projektu konkursa finansējums ir 8000 eiro. Viena projekta realizēšanai piešķirs ne vairāk kā 800 eiro.

Projektu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 30. aprīlis.