Projektu konkurss jauniešu aktivitātēm

Projektu konkurss jauniešu aktivitātēm

2022-02-28, 09.07

Pašvaldība izsludina projektu konkursu “Jaunietis darbībā 2022”, lai atbalstītu novada pašvaldības iestādes un to struktūrvienības, novadā reģistrētu jebkuru juridisku personu, juridisku personu apvienību, individuālo komersantu, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēju reģistrētu fizisko personu.

Projektu konkursa mērķis ir sekmēt lietderīgu jauniešu brīvā laika pavadīšanu, viņu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, informētību par nodarbinātību un karjeras izglītību, veicināt kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras saglabāšanu un sociālo risku grupu integrāciju, rosināt jauniešus iesaistīties sporta un veselību veicinošos pasākumos, kā arī sekmēt jauniešu dalību kultūras, radošo darbnīcu un tematiskos, sadarbības pasākumos.
Izskatot pieteikumus, Sociālo, izglītības kultūras un sporta komitejas pārstāvji dos priekšroku inovatīviem un izglītojošiem projektiem un tādiem projektiem, kas sekmē Ventspils novada jauniešu kultūrvides attīstību un ir nozīmīgi saliedētas sabiedrības veidošanā.

Konkursa pasākumu finansēšanas fonds ir 3000 eiro, bet vienam projektam maksimāli piešķiramā summa ir 500 eiro. Projektu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 22. aprīlis.

KONKURSA NOLIKUMS