Piešķir finansējumu kultūras aktivitātēm

Piešķir finansējumu kultūras aktivitātēm

2022-02-28, 09.12

Pašvaldība izsludina kultūras projektu finansēšanas konkursu, tādējādi atbalstot novada pašvaldības iestādes, kā arī to struktūrvienības, novadā reģistrētas jebkuras juridiskas personas, juridisku personu apvienības, individuālos komersantus, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējus reģistrētas fiziskas personas.
Konkursa mērķis ir sekmēt profesionālās mākslas un jaunrades procesu attīstību, veicināt kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras saglabāšanu, kultūrvides veidošanu Ventspils novadā un veicināt saskaņu starp dažādām sabiedrības grupām un to konsolidēšanu.
Konkursa finansējums tiek piešķirts projektiem, kuri nav finansēti no citiem kārtējā gada Ventspils novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Konkursa iesniegtos pieteikumus vērtēs Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas pārstāvji. Konkursa pasākumu finansēšanas fonds ir 10 000 eiro. Viena projekta īstenošanai var piešķirt ne vairāk kā 1000 eiro. Projektu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 31. marts.

KONKURSA NOLIKUMS