Pašvaldības atbalsts vides kvalitātes uzlabošanai

Pašvaldības atbalsts vides kvalitātes uzlabošanai

2022-05-31, 11.20

Ventspils novada pašvaldība katru gadu rīko konkursu dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai “Mēs savā novadā”. Šoreiz saņemti desmit pieteikumi, no kuriem Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas locekļi atbalstīja visus, šim nolūkam atvēlot 7896,82 eiro.  

Biedrība “Ugāles dzirnavas” busiņā iekārtos Ugāles dzirnavu informācijas centru. Piešķirtais finansējums – 800 eiro.

Zlēku evaņģēliski luteriskā draudze izvietos informācijas stendus ar rakstiem un fotogrāfijām baznīcas torņa telpā trešajā stāvā. Piešķirtais finansējums – 800 eiro.

Nodibinājums “Zlēku attīstības fonds” Vecās pagastmājas dārzā izveidos staļinisma upuru piemiņas vietu un vides objektu par Zlēku vēsturi. Piešķirtais finansējums – 800 eiro.

Biedrība “Popes muiža” Popes muižā uzstādīs informācijas stendus. Piešķirtais finansējums – 800 eiro.

Puzes attīstības veicināšanas biedrība “Niedre” pabeigs Puzes pagasta vēsturisko vietu sakopšanu, vēstures materiālu apkopošanu un digitalizāciju. Piešķirtais finansējums – 800 eiro.

Ventspils novada fotoapvienība “Kursa” izveidos Popes muižas vīziju albumu. Piešķirtais finansējums – 800 eiro.

Biedrība “Latvju pirts un SPA asociācija” Jūrkalnē īstenos pasākumu “Līgo laiks pirtī”. Piešķirtais finansējums – 750 eiro.

Biedrība “Usmas Kristīgā tautas skola” aktivitātē “Atver Morica dārgumu lādi” organizēs radošās darbnīcas un izbraukumu pa ezeru. Piešķirtais finansējums – 800 eiro.

Landzes evaņģēliski luteriskā draudze iekārtos apmācību un pulcēšanās vietu. Piešķirtais finansējums – 747,82 eiro.   

Biedrība “Vāzuve” Vārvē iegādāsies un uzstādīs rotaļu aprīkojumu. Piešķirtais finansējums – 799 eiro.