Pasniegti apbalvojami skolēniem, vecākiem un pedagogiem 

Pasniegti apbalvojami skolēniem, vecākiem un pedagogiem 

2022-06-02, 09.10

1. jūnijā Tārgales pamatskolā novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks un Izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča uz svinīgo pieņemšanu aicināja novada mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētājus. Pasākumā sveica valsts mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieci, apbalvojumus saņēma skolēni par sasniegumiem starpnovadu un novada mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts un reģiona konkursos un sporta sacensībās vieglatlētikā. Svinīgajā pieņemšanā apbalvoja ne tikai skolēnus un jaunos sportistus, bet arī viņu pedagogus, kuriem par labiem rezultātiem šajā mācību gadā pašvaldība piešķīrusi naudas balvas. Pasākumā godināja arī izglītojamo vecākus.

Paldies teikšanai, kā savā uzrunā atzina Aina Klimoviča, ir milzīgs spēks un atbalsts, tāpēc viņa veltīja atzinīgus vārdus audzēkņiem par mērķtiecību, jo attālinātā mācību procesa laikā vajadzēja pilnveidot patstāvīgās mācīšanās prasmes un atrast laiku savu talantu izkopšanai, piedaloties dažādos konkursos un olimpiādēs: “Jūs to panācāt! Patiesi lepojamies ar jums. Tikpat liels paldies audzēkņu skolotājiem, kuri palīdzēja, un vislielākais paldies jums, vecāki, jo jūs diendienā esat kopā ar saviem bērniem un atbalstāt gan prieka, gan grūtākos brīžos, jūs esat tie, kas māca viņiem visgrūtāko, proti, atbildību par savu rīcību, mācību sasniegumiem. Es vēlu visiem  šodien, lai ir patiess gandarījums, lepnums, prieks par mūsu audzēkņu sasniegumiem, savukārt skolēniem vēlu, lai jums ir patiesi aizraujošs, radošs vasaras brīvlaiks.”

Pēdējie mācību gadi, atgādināja domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, bija izaicinājumu pilni, bet, neraugoties uz to, Tārgales skolas zāle bija pilna ar sveicamajiem. Skolēni prata sevi parādīt dažāda līmeņa olimpiādēs, konkursos un sacensībās, un par to ir liels prieks. Tradīcija, kad pašvaldība saka paldies labākajiem skolēniem, ir vecāka par novada pastāvēšanu, jo bija iedibināta jau Ventspils rajona laikos, atcerējās domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Guntis Mačtams, novēlot skolēniem nezaudēt gribas spēku un vēlmi izkopt savus talantus.                       

Apbalvojumus svinīgajā pieņemšanā saņēma: 

Agita Priekule, Ugāles vidusskolas 7. klases skolniece, ieguva 3. vietu valsts atklātajā angļu valodas olimpiādē (skolotāja Anita Skorodjonoka),

Devora Rjabova, Tārgales pamatskolas 9. klases skolniece, ieguva 1. vietu starpnovadu  posma vēstures 28. olimpiādē un 3. vietu starpnovadu posma latviešu valodas un literatūras 48. olimpiādē (skolotājas Eva Zeltzaķe, Daiga Kņaza),

Daniella Zviedre, Tārgales pamatskolas 9. klases skolniece, ieguva 1. vietu starpnovadu posma latviešu valodas un literatūras 48. olimpiādē un 1. vietu novada vizuālās mākslas radošo darbu  konkursā “Ūdens”(skolotājas Daiga Kņaza, Revita Sproģe- Golubeva),

Nellija Rungevica, Zūru pamatskolas 8. klases skolniece, ieguva 1. vietu starpnovadu posma krievu valodas 24. olimpiādē “A” grupā (skolotāja Kristīna Štraube),

Viktorija Bogdanova, Ugāles vidusskolas 12. klases skolniece, ieguva 1. vietu starpnovadu posma krievu valodas 24. olimpiādē “B” grupā (skolotāja Zinta Dāvida),

Maksims Ličagins, Ugāles vidusskolas 11. klases skolnieks, ieguva 2. vietu starpnovadu posma fizikas 72. olimpiādē un 2. vietu starpnovadu posma krievu valodas 24. olimpiādē “B” grupā (skolotāji  Aivars Žogla un Zinta Dāvida),

Elīza Paula Bērziņa, Tārgales pamatskolas 8. klases skolniece, ieguva 2. vietu starpnovadu posma latviešu valodas un literatūras 48. olimpiādē (skolotāja Ruta Freimane),

Paula Turka, Tārgales pamatskolas 9. klases skolniece, ieguva 2. vietu starpnovadu posma latviešu valodas un literatūras 48. olimpiādē (skolotāja Daiga Kņaza),

Sanija Apsīte, Puzes pamatskolas 9. klases skolniece, ieguva 2. vietu starpnovadu posma latviešu valodas un literatūras 48. olimpiādē (skolotāja Sibilla Veģe),

Paula Liepājniece, Zūru pamatskolas 8. klases skolniece, ieguva 2. vietu starpnovadu posma krievu valodas 24. olimpiādē “A” grupā (skolotāja Kristīna Štraube),

Alens Lukašs, Ugāles vidusskolas 9. klases skolnieks, ieguva 2. vietu starpnovadu posma krievu valodas 24. olimpiādē “B” grupā (skolotāja Zinta Dāvida),

Monta Ziemele, Užavas pamatskolas 9. klases skolniece, ieguva 2. vietu starpnovadu posma krievu valodas 24. olimpiādē “A” grupā (skolotāja Laila Krafta),

Karīna Gorbaļova, Puzes pamatskolas 9. klases skolniece, ieguva 3. vietu starpnovadu posma latviešu valodas un literatūras 48. olimpiādē un 1. vietu novada mūzikas konkursā “Klausies, vērtē un radi!” (skolotājas Sibilla Veģe, Lienīte Čače),

Samanta Gaile, Tārgales pamatskolas 8. klases skolniece,ieguvapar iegūto 3. vietu starpnovadu posma latviešu valodas un literatūras 48. olimpiādē (skolotāja Ruta Freimane),

Loreta Leite, Ugāles vidusskolas 11. klases skolniece, ieguva 3. vietu starpnovadu posma latviešu valodas un literatūras 48. olimpiādē (skolotāja Māra Plūksna),

Romans Giedrjus Gorjunovs, Puzes pamatskolas 8. klases skolnieks, ieguva atzinību starpnovadu posma latviešu valodas un literatūras 48. olimpiādē (skolotāja Sibilla Veģe),

Patrīsija Vanesa Rudzīte, Zūru pamatskolas 9. klases skolniece,  ieguva atzinību starpnovadu posma bioloģijas 44. olimpiādē, atzinību starpnovadu fizikas 72. olimpiādē un 1. vietu novada konkursā “Telpas dekors” tekstila, koka un metāla tehnoloģijās (skolotāji Ilze Stacēviča, Guntis Ošis, Ieva Mickus),

Evelīna Blase, Ugāles vidusskolas 9. klases skolniece, ieguva atzinību starpnovadu posma ķīmijas 63. olimpiādē (skolotāja Aija Žogla),

Miķelis Tapiņš, Ugāles vidusskolas 12. klases skolnieks, ieguva atzinību starpnovadu posma krievu valodas 24. olimpiādē “A” grupā (skolotāja Zinta Dāvida),

Matīss Bruņenieks, Piltenes pamatskolas 8. klases skolnieks, ieguva atzinību starpnovadu posma krievu valodas 24. olimpiādē (skolotāja Solvita Ližbovska),

Alise Krista Frīdermane, Ugāles vidusskolas 11. klases skolniece, ieguva atzinību starpnovadu angļu valodas 51. olimpiādē (skolotāja Dzintra Hartmane),                      

Emīlija Bukša, Ugāles vidusskolas 5. klases skolniece,ieguva1. vietunovada matemātikas 72. olimpiādē (skolotāja Inta Siliņa),

Dionīsija Rjabova, Tārgales pamatskolas 6. klases skolniece, par iegūto 1. vietu novada matemātikas 72. olimpiādē (skolotāja Dace Auzāne),

Laura Ziemele, Užavas pamatskolas 7. klases skolniece, ieguva 1. vietu novada matemātikas 72. olimpiādē, atzinību 52. Starptautiskajā skolēnu mākslas izstādē Ķīnā, 1. vietu 7. republikas mākslas skolu glezniecības un grafikas konkursā “Dzīve kā košums”, 1. vietu novada vizuālās mākslas radošo darbu konkursā “Ūdens” 7.–8. klašu grupā (skolotājas Guna Ķemere, Karīna Cimermane),

Sandris Kozubs, Užavas pamatskolas 8.klases skolnieks, ieguva 1. vietu novada matemātikas 72. olimpiādē (skolotāja Guna Ķemere),

Elza Jurkevica, Tārgales pamatskolas 1. klases skolniece, ieguva 1. vietu novada vizuālās mākslas radošo darbu konkursā “Ūdens” 1.–2. klašu grupā (skolotāja Revita Sproģe-Golubeva),

Keita Krauze, Popes pamatskolas 3. klases skolniece, ieguva 1. vietu novada vizuālās mākslas radošo darbu konkursā “Ūdens” 3.–4. klašu grupā (skolotāja Ingrīda Andersone),

Keta Šteina, Popes pamatskolas 6. klases skolniece, ieguva 1. vietu novada vizuālās mākslas radošo darbu konkursā “Ūdens” 5.–6. klašu grupā un 3. vietu XIII Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstādē “Trejdegsnis/Triple sun” epilogs (skolotāja Ingrīda Andersone),

Aleksis Anševics, Puzes pamatskolas 6. klases skolnieks, ieguva 1. vietu novada konkursā “Telpas dekors” tekstila, koka un metāla tehnoloģijās (skolotājs Jānis Ekšteins),

Domeniks Arvīds Polis, Zūru pamatskolas 6. klases skolnieks, ieguva 1. vietu novada konkursā “Telpas dekors” tekstila, koka un metāla tehnoloģijās (skolotāja Ieva Mickus),

Dārta Cērpa, Ugāles vidusskolas 9. klases skolniece, ieguva 1. vietu novada konkursā “Telpas dekors” tekstila, koka un metāla tehnoloģijās(skolotāja Larisa Zariņa),

Hanna Mūrniece, Popes pamatskolas 5. klases skolniece, ieguva sudraba medaļu Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas konkursā “The World Children’ Picture Contest” un 3. vietu XIII Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstādē “Trejdegsnis/Triple sun” epilogs (skolotāja Ingrīda Andersone),

Anna Uzpila, Piltenes pamatskolas 3. klases skolniece, ieguva I pakāpi valsts stāstnieku konkursā “Anekdošu virpulis 2022” (skolotāja Modrīte Abakuka),

Linda Brauna, Piltenes pamatskolas 4. klases skolniece, ieguva II pakāpi valsts stāstnieku konkursā “Anekdošu virpulis 2022” (skolotāja Olita Doniņa),

Lāsma Petrina, Ances pamatskolas 8. klases skolniece, ieguva III pakāpi valsts stāstnieku konkursā “Anekdošu virpulis 2022” (skolotāja Sandra Meņģe),

Dita Siliņa, Zūru pamatskolas 8. klases skolniece, ieguva III pakāpi Ziemeļkurzemes reģionālajā stāstnieku konkursā “Anekdošu virpulis 2022” (skolotāja Laila Rutule),

Ances pamatskolas komanda ieguva 2. vietu reģionālajā erudīcijas konkursā “FIZMIX eksperiments” (skolotāja Sandra Liepiņa),

Enija Jankovska, Piltenes Mūzikas skolas audzēkne, ieguva 3. vietu Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “WIND STARS 2022” kategorijā “Ansamblis” un 3. vietu mūzikas skolu 5.–7. klašu flautas spēles grupā  (pasniedzējas Lilija Kļaviņa, Irina Kušnirenko),

Elvīra Beijere, Piltenes Mūzikas skolas audzēkne, ieguva 3. vietu Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “WIND STARS 2022” kategorijā “Ansamblis” (pasniedzēja Lilija Kļaviņa),

Dāvids Vīgners, Piltenes Mūzikas skolas audzēknis, ieguva 3. vietu Andra Grīnberga ģitāristu konkursā X “Kur tad tu nu biji 2022” (pasniedzējs Emīls Fricis Bogdanovičs),

Tārgales pamatskolas komanda ieguva 1. vietu Latvijas Skolēnu 75. spartakiādes finālsacensībās mini handbolā (skolotājs Pēteris Tervits),

 Jēkabs Priekulis, Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknis, ieguva 2. vietu lodes grūšanā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U20 grupā (treneris Dainis Lodiņš),

Eduards Strelkovs, Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknis, ieguva 2. vietu tāllēkšanā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U16 grupā (treneris Dainis Lodiņš),

Māris Ansbergs, Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknis,  ieguva 3. vietu 2000 m kavēkļu skrējienā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā telpās U20 grupā (treneris Kaspars Gulbis),

Ralfs Dukāts, Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknis, ieguva 1. vietu 60 metru un 2. vietu 200 metru skrējienā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā telpās U16 grupā (treneris Kaspars Gulbis),

Markuss Meiļuns, Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknis, ieguva 1. vietu reģionālo sacensību kopvērtējumā U18 grupā (treneris Reinis Ziemelis),

Karolīna Karla Matisone, Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkne, ieguva 2. vietu reģionālo sacensību kopvērtējumā U18 grupā (treneris Reinis Ziemelis),

Armands Lagzdiņš, Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknis, ieguva par iegūto 1. vietu reģionālo sacensību kopvērtējumā U16 grupā (treneris Dainis Lodiņš),

Viesturs Gerke, Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknis, ieguva 2. vietu reģionālo sacensību kopvērtējumā U16 grupā (treneris Dainis Lodiņš),

Kristers Asaris, Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknis, ieguva 1. vietu reģionālo sacensību kopvērtējumā U14 grupā (treneris Reinis Ziemelis),

Sabīne Ozoliņa, Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkne,  ieguva 2. vietu reģionālo sacensību kopvērtējumā U14 grupā (treneris Reinis Ziemelis),  

Anna Gulbe, Bērnu un jaunatnes sporta skolas trenere, Latvijas Republikas čempione lodes grūšanā un diska mešanā.

Sākoties vasaras brīvlaikam, sveicam mūsu izcilniekus un ikvienu skolēnu, vēlot labi atpūsties un uzkrāt spēkus jaunajam mācību gadam. Lai vasara ir veiksmīga arī skolotājiem!

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm