Pabeigti autoceļa pārbūves darbi Jaunciemā

Pabeigti autoceļa pārbūves darbi Jaunciemā

2019-04-24, 09.39

Ekspluatācijā ir nodots autoceļš līdz pludmalei glābšanas dienesta vajadzībām Jaunciemā, Ventspils novada Tārgales pagastā. Būvatļauja šī ceļa pārbūves darbu uzsākšanai tika saņemta 12. martā, bet akts par objekta nodošanu ekspluatācijā parakstīts 16. aprīlī.

Pārbūves darbu gaitā veikta ceļa pārbūve ar kopējo garumu 146 m, no tā 122 m ir posms ar grants segumu, 24 m – ar saliekamām dzelzsbetona plātnēm un apgriešanās laukumu, lai Jaunciema pludmalei varētu piekļūt glābšanas dienesta darbinieki.
Projekts ”Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā” (”Droša jūra”) īstenots ar Interreg V Igaunijas–Latvijas programmas atbalstu.
Vairāk informācijas par Latvijas–Igaunijas sadarbības programmu pieejama mājaslapā www.estlat.eu.

Projekts ”Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā” tiek īstenots ar Interreg V Igaunijas–Latvijas programmas atbalstu un tā kopējais finansējums sastāda 547 815, 20 eiro, no kuriem ERAF līdzfinansējums ir 465 642,92 eiro.