Novada skolās aktīvi darbojas vokālie ansambļi

Novada skolās aktīvi darbojas vokālie ansambļi

2022-05-23, 15.13

Ventspils novada skolās šajā mācību gadā aktīvi darbojas dziedošie vokālie ansambļi.
Paldies vadītājām – M. Kronbergai, L. Čačei, E. Leitei, I. Gestei un L. Žagarei!