Kurzemes pašvaldību vadība attālināti tiekas ar labklājības ministru

Kurzemes pašvaldību vadība attālināti tiekas ar labklājības ministru

2021-12-09, 09.31

8. decembrī uz gada noslēdzošo Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdi attālināti pulcējās Kurzemes pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki. Sēdē notika tikšanās ar labklājības ministru Gati Eglīti un citiem Labklājības ministrijas speciālistiem, lai pārrunātu sociālo pakalpojumu piešķiršanu un nodrošināšanu pašvaldībās, deinstitucionalizācijas procesa virzību un citus aktuālos jautājumus. Savukārt sēdes noslēgumā SIA “MedExprez” pārstāvis Sergejs Zinovatnijs tās dalībniekus iepazīstināja ar Telemedicīnas risinājumu iespējām Latvijas reģionos.

Labklājības ministrs G. Eglītis norādīja, ka šobrīd saistībā ar energoresursu cenu pieaugumu auguši arī pašvaldību izdevumi sociālā atbalsta nodrošināšanai saviem iedzīvotājiem, un ir panākta vienošanās ar Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju aicināt valdību no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt līdzfinansējumu pašvaldībām mājokļu pabalstu izmaksai.  Šobrīd gan vēl jāvienojas par pieprasāmā līdzfinansējuma apmēru, nosacījumiem un izmaksas termiņu, tomēr ministrs apstiprināja, ka šāds pieprasījums varētu tikt izteikts jau nākamās nedēļas sākumā.  Kurzemes pašvaldību vadība pauda atzinību šādai iniciatīvai, norādot, ka šobrīd valsts līdzfinansējums būtu ļoti būtisks, lai varētu nodrošināt saviem iedzīvotājiem nepieciešamo atbalstu.

Sēdes turpinājumā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļi tika iepazīstināti ar situāciju labklājības jomā Latvijā un Kurzemē saistībā ar mājsaimniecību ekvivalentajiem rīcībā esošajiem ienākumiem, garantētā minimālā ienākuma (GMI) saņēmējiem un bezdarbnieku skaitu.  Ministrija arī sniedza ieskatu deinstitucionalizācijas pasākumu rezultātos Kurzemes reģionā, norādot plānotos sasniedzamos rezultātus, jau šobrīd paveikto gan Eiropas Sociālā fonda, gan Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvē, gan vēl paveicamo, lai sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi kļūtu pieejamāki cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un ārpusģimenes aprūpē esošie bērni nonāktu pēc iespējas ģimenei pietuvinātā vidē.

Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone-Slava norādīja, ka ar sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu bērniem ar FT un viņu likumiskajiem pārstāvjiem pašvaldībām veicas raitāk, nekā ar atbalsta sniegšanu cilvēkiem ar GRT. Kurzemes reģionā sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiek kompensēti jau 266 bērniem no kopumā 350 projektā sasniedzamo bērnu ar FT skaita un 143 cilvēkiem ar GRT no kopumā 375 projektā sasniedzamo pieaugušo ar GRT skaita. Sociālo pakalpojumu nodrošināšanu projekta ietvaros ietekmējusi gan situācija ar covid-19 izplatību Latvijā, gan arī nobīdes termiņos sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidē. S. Miķelsone-Slava skaidroja, ka, lai veicinātu projekta “Kurzeme visiem” mērķu sasniegšanu, Kurzemes plānošanas reģions ir veicis pārrunas ar pašvaldību sociālo dienestu pārstāvjiem, tādējādi vienojoties par konkrētiem rādītājiem un finansējumu, ko katra pašvaldība projekta ietvaros ir apņēmusies apgūt.  Viņa arī atgādināja, cik būtiska ir pašvaldību struktūru savstarpējā koordinācija un sadarbība, lai izveidotā infrastruktūra sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai būtu pēc iespējas ātrāk pieejama pašvaldībā dzīvojošajiem cilvēkiem ar GRT, bērniem ar FT un viņu vecākiem.

Sēdes turpinājumā Attīstības padomes locekļi diskutēja ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei paredzētā ERAF finansējuma atlikuma pārdali, ja tāds rodas. Ministrija informēja, ka šāds atlikums būtu primāri nevis atgriežams valsts budžetā, bet ieguldāms sākotnējā mērķa īstenošanai, novirzot papildu sociālo pakalpojumu saņemšanas vietu izveidei primāri cilvēkiem ar GRT un bērniem ar FT. Pašvaldību pārstāvji rosināja iekļaut arī iespēju novirzīt šo finansējumu ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu veidošanai bērniem no ārpusģimenes aprūpes, jo arī šie bērni ir būtiska deinstitucionalizācijas projekta mērķgrupa, kurai nepieciešams atbalsts. Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome vienojās šo priekšlikumu izteikt, nosūtot arī oficiālu vēstuli Labklājības ministrijai.

Sanāksmes noslēgumā SIA ”MedExprez” valdes loceklis Sergejs Zinovatnijs klātesošos informēja par Telemedicīnas jeb attālinātās medicīnas attīstības iespējām reģionos. Viņš norādīja, ka attālinātās iespējas medicīnā un pacientu aprūpē covid-19 izplatības apstākļos, kad ārsta apmeklējums klātienē ne vienmēr ir pieejams, ieguvušas vēl būtiskāku nozīmi. Telemedicīnas tehnoloģijas var sniegt augstākas kvalitātes iespējas pacientu aprūpē mājās, feldšerpunktos, ģimenes ārstu praksēs un citur, kur tas nepieciešams.

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2021. gada 8. decembra sēdes darba kārtība un citi dokumenti pieejami tiešsaistē.

Par projektu “Kurzeme visiem”

Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm